Danmark vaccinerar flickor mot cancer

Dyr men effektiv metod räddar liv.

RELATIONER

Nu inför Danmark allmän vaccination av flickor för att förebygga livmoderhalscancer.

Metoden diskuteras också i Sverige – men här är finansieringen ännu inte löst.

Nu inför Danmark allmän vaccination för tjejer i skolan.

En enkel vaccination kan skydda mot livmoderhalscancer, den näst vanligaste cancerformen bland unga kvinnor. Därför startade Nätverket mot livmoderhalscancer nyligen ett upprop för att ge skoltjejer vaccinet gratis. Och nu inför Danmark allmän vaccination i skolan för 12-åriga flickor. Men i Sverige dröjer det.

– Vi har haft en remiss ute kring det här, och det finns en hyfsat positiv inställning, även om det finns en del problem kring finansieringen, säger Anders Tegnell, chef på Socialstyrelsens smittskyddsenhet.

Enligt honom bör vaccinet ges i en ålder där de flesta inte gjort sin sexuella debut, eftersom det är genom sexuell kontakt som smittan överförs. I Danmark börjar man ge vaccinet till 12-åringar från och med januari 2009. Men dessutom vaccinerar man redan i höst ikapp tre årskullar av 15- 16 och 17-åringar, för att få en större effekt.

Dyrt vaccin

Vaccinet som kommer att användas i Danmark heter Gardasil och är ett av två på marknaden. Det skyddar mot fyra typer av HPV (humant papillomvirus), som i 70 procent av fallen ligger bakom denna typ av cancer. Virusen kan bland annat orsaka livmoderhalscancer, cancer i vulva och vagina, cellförändringar som är förstadier till cancer samt kondylom.

Nätverket mot livmoderhalscancer är kritiska till att så lite information kommit från myndigheterna trots att vaccinet är så effektivt.

– Det handlar om mycket pengar jämfört med vad vi är vana vid att betala för vaccin, förklarar Anders Tegnell.

Priset är ungefär 1100-1300 kronor per dos och barn, och varje barn behöver tre doser. Slutnotan hamnar alltså på ungefär 3500 kronor per flicka. I Danmark består en årskull av ungefär 32 000 flickor.

– Men vi menar att vaccinet har så stor potentiell effekt – särskilt på lång sikt – att det ändå är något man borde införa, säger Anders Tegnell.

Besked i höst

Eventuella risker har också diskuterats med vaccinet, eftersom det ännu inte testats så länge. Men dessa osäkerheter kommer att finnas i årtionden, enligt Anders Tegnell. Därför behöver de också utforma ett noggrant uppföljningsprogram.

Under sommaren fortsätter Socialstyrelsen diskussionerna med de olika remissinstanserna.

– Till hösten hoppas vi sedan kunna återkomma med tydligare utarbetade rekommendationer och då kan vi också veta när det kommer att införas i praktiken.