Kvinna, ta över gräsklipparen!

Ny undersökning avslöjar vem som får göra vad i trädgården

RELATIONER

Mannen puttrar omkring med gräsklipparen och kvinnan i huset planterar blommor.

Känns det igen?

Ja, så ser det ut i den ojämställda värld som kallas trädgården.

Fasta roller När männen kastar sig över sysslorna i trädgården finns nästan alltid en maskin eller ett verktyg till hands. På kvinnornas lott ligger mer handfast och tidsödande jobb som att plantera blommor, vattna och rensa ogräs.

När trädgårdssysslorna ska utföras så är könsuppdelningen rätt klar, visar en undersökning som företaget Plantagen gjort.

Det finns över 2,5 miljoner trädgårdar i Sverige och för att de ska prunka krävs en stor arbetsinsats. Nästan tre miljoner svenskar arbetar i trädgården minst 20 gånger per år.

När männen kastar sig över sysslorna i trädgården finns nästan alltid en maskin eller ett verktyg till hands. De vanligaste sysslorna som männen utför är: att grilla, att klippa gräset och att gödsla.

Får plantera och vattna

På kvinnornas lott ligger mer handfast och tidsödande jobb som att plantera blommor, vattna och rensa ogräs.

Drygt 89 procent av kvinnorna uppgav att de ansvarade för plantering av blommor. Det är också kvinnorna som oftast vattnar och rensar ogräs, tar hand om trädgårdsmöblerna och städar i trädgården.

Det finns också regionala skillnader i undersökningen, mest jämställt i trädgården är det i Göteborg och Malmö medan norrlänningarna och stockholmarna ogärna delar på trädgårdssysslorna.

I undersökningen tillfrågades närmare 1100 personer om vem i hushållet som oftast utför de olika sysslorna i trädgårdsarbetet.

TT