Wendela Hebbe skrev tidningshistoria

Kämpade för att förena jobb, kärlek och barn

RELATIONER

Hon klev in på en tidningsredaktion där det enbart satt män.

I en tid när kvinnor inte ens hade rösträtt.

Och skrev tidningshistoria.

Wendela Hebbe, 1808-1899.

Wendela Hebbe var en modern kvinna, självständig och modig.

Hon lämnades ensam med tre barn när hennes man flydde landet 1839 efter att ha förskingrat pengar. Alla parets ägodelar auktionerades bort och hon försörjde sig genom att undervisa i franska, målning och sång.

Hon började också skriva recensioner för Aftonbladet, vilket ledde till att hon blev fast anställd som journalist 1841.

Förhållande med chefen

Wendela Hebbe såg människors utsatthet och hennes socialreportage fick en oerhörd genomslagskraft. Precis som dagens kvinnor fick hon slåss för att kunna förena hem, familj och yrke.

Hennes liv blev inte mindre komplicerat av att förälskade sig i sin arbetsgivare och Aftonbladets grundare Lars Johan Hierta. De inledde en passionerad kärlekshistoria och vid 43 års ålder födde hon deras son Edvard. Wendela Hebbe dog 1899, 91 år gammal.