Magbesvär förstör kvinnors sexlust

Problemen gör att de känner sig oattraktiva

RELATIONER

Magproblem får kvinnor att tappa sexlusten.

Det visar en ny undersökning.

Många blir dessutom både irriterade och nedstämda – och känner sig fula.

Foto: Colourbox
Magproblem är mycket vanligt bland kvinnor – och kan orsaka nedstämdhet och mindre sexlust.

Mer än varannan svensk har problem med magen. Särskilt drabbade är kvinnor – hela 67 procent har uppgett att de lider av besvären, enligt en undersökning som Arla Foods låtit göra. Bland männen är lite mer än hälften berörda. De vanligaste problemen är luft i magen, oro, uppsvälld mage och diarré.

Men det är inte bara fysiskt ansträngande när magen krånglar – många känner också av besvären psykiskt. De blir ofta irriterade och nedstämda. Hela 45 procent av kvinnorna tycker också att magproblemen gör att de känner sig oattraktiva. Bland männen ansåg 25 procent samma sak. Dessutom får besvären kvinnor att tappa sexlusten – det uppger nästan var femte kvinna. Bland män är det däremot bara en av tio som tappar lusten till sex.

Stress vanligaste orsaken

Den vanligaste orsaken till problem med magen är stress. Över 40 procent av kvinnorna och 30 procent av männen säger att det är den faktor som påverkar mest. Andra saker som spelar in är alkohol – särskilt för männen. Var femte man anger det som skäl och var fjärde kvinna. Fet mat är en annan orsak.

Sex av tio män och kvinnor tycker att en välfungerande mage är viktigt. Men bara fyra av tio vet vad de ska göra åt problemen. Att dricka vatten är den vanligaste åtgärden som både män och kvinnor tar till.