”Bukhinnan brast – men ingen tog mig på allvar”

Kvinnor med endometrios har svårt att få hjälp

RELATIONER

Aftonbladet har i flera artiklar uppmärksammat den dolda kvinnosjukdomen endometrios.

Nu vittnar hundratalet läsare om samma sak.

Sjukdomen tas inte på allvar – varken av läkare eller Försäkringskassan.

Foto: COLOURBOX
Smärtsamt Endometrios är den tredje vanligaste gynekologiska sjukdomen hos kvinnor. Den kan vara mycket smärtsam - men många har svårt att få hjälp.

Var tionde kvinna lider av endometrios, en allvarlig sjukdom som kan vara mycket smärtsam. Den orsakar cystor i magen och får inre organ att växa samman.

Många hårt drabbade är upprörda över att de blir illa behandlade av både läkare och Försäkringskassan.

Några röster ur mejlskörden:

”Haft endo i många år och opererat bort flera cystor, men kämpar fortfarande för att få en läkare som tar mej på allvar”.

”Jag hade så ont att jag åt morfin dagligen, men Försäkringskassan ansåg att jag var fullt arbetsför, trots läkarens sjukskrivning.”

”Jag har fått så mycket olika smärtstillande utskrivet att jag tappat räkningen. Starka smärtstillande som ger en massa biverkningar. Jag har provat healing, dieter, you name it! Jag har blivit remitterad till smärtkliniken, men värken är kvar. Jag har alltid ont, mer eller mindre – men jobba ska jag tydligen.

Jag har svimmat i fikarummet på jobbet. Spytt på en arbetskamrat. Blivit inkörd till akuten från jobbet. Men detta fullständigt ignoreras av läkarna. ”Du kan ju ta det lite lugnt på jobbet om du får ont” och liknande intelligenta uttalanden är vad man får hålla till godo med.”

”Jag har haft endometrios sedan jag var 9 år, men den upptäcktes först vid en akut operation när jag var 27 år (är 42 år idag) och bukhinnan brustit på grund av alla endometrioshärdar. Sjukdomen har helt styrt mitt liv både vad gäller möjligheten att fullfölja en utbildning, socialt liv, familjen, arbete med mera. Det har varit extremt svårt att bli tagen på allvar, även bland läkare, som ofta viftat bort det hela med kommentarer som ”det är normalt att må dåligt i samband med menstrautionen”, "det är psykiskt", ”det beror nog på stress på jobbet”. Att inte bli tagen på allvar och ständigt vara ifrågasatt, har varit fruktansvärt.”

Sedan den 1 oktober 2007 finns rekommenadationer, så kallade beslutsstöd, för läkare och Försäkringskassans handläggare när det gäller sjukskrivning och sjukpenning. I dag finns det beslutstöd för ett hundratal diagnoser. Men för endometrios – den tredje vanligaste gynekologiska kvinnosjukdomen – saknas direktiv.

Är det inte dags att upprätta beslutsstöd för endometrios också?

– Visst, särskilt som det finns så många olika grader av symtom för endometrios, säger Jannita Övergaard på Försäkringskassans enhet för sjukpenning .

Och om kritiken säger hon:

– För att ärenden ska behandlas så rättvist som möjligt är det viktigt att läkaren skriver ett mycket tydligt och noggrant intyg.

Men hon känner också till den okunskap som de sjuka vittnar om.

– Endometrios är inte så uppmärksammad inom sjukvården. Många har svårt att ställa diagnos och ett diffust sjukintyg kan göra handläggaren tveksam.