Jämställda par varar längre

Ju mer pappaledighet, desto stabilare relation

RELATIONER

Ökad jämställdhet leder inte till fler separationer. Tvärtom.

Föräldrar som delar ansvaret för barn och ekonomi håller ihop längre, visar en ny studie.

– Om skillnaderna är stora minskar stabiliteten i förhållandet, säger sociologen Karina Nilsson.

I dag är det inte längre något ovanligt att gifta par skiljer sig eller att samboförhållanden spricker. Sedan mitten av 1970-talet beslutar sig omkring 20 000 gifta par per år för att gå skilda vägar. Det som tidigare sågs som ett något skamligt och högst ovanligt misslyckande är numera varken ovanligt eller något att skämmas för.

Pappaledighet viktigt

Men att det är den ökade jämställdheten som leder till fler separationer är en teori som inte stämmer längre för Sverige.

Forskare vid den sociologiska institutionen vid Umeå universitet har följt 36 000 par som 1993 fick sitt första barn och sett vilka av dessa som fortfarande levde tillsammans tio år senare.

Det visade sig att jämställdhet var en god grund för ett stabilt förhållande. Ju mer föräldraledighet mannen tagit ut, desto större var sannolikheten att relationen hållit. I par där mannen inte tagit ut någon föräldraledighet alls var däremot risken för separation stor.

Inkomstfördelningen i familjen hade också betydelse.

Bra med lika lön

Ju större inkomstskillnader det fanns mellan mannen och kvinnan, desto större var risken för att de hade skilt sig efter tio år. Om mannen tjänade mest var det inte lika riskabelt för relationen som om kvinnan drog in merparten av hushållets inkomster.

Tvärtom mot vad som tidigare hävdats från forskarhåll verkar det alltså som om jämställda par håller ihop längre.

– Vi har en ganska stark jämställdhetsideologi i Sverige. Ingen, varken man eller kvinna, förväntar sig att kvinnan ska stanna hemma som hemmafru nu för tiden. Så det känns som om de här gamla antagandena som förmodligen fortfarande gäller i vissa länder kanske inte stämmer i Sverige, säger Karina Nilsson.

Risken för separation avtog med tiden för alla typer av par. De flesta som klarat de första åren efter barnets födelse levde fortfarande tillsammans efter tio år.

TT