Transvestiter slipper kallas sjuka

Socialstyrelsen tar bort sjukstämpeln

RELATIONER

Stockholm (TT) Transvestism och sex andra sexuella beteende är från årsskiftet inte en diagnos i sjukvården. Socialstyrelsen tar bort sjukstämpeln från dessa beteende för att inte förstärka fördomar om dem, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.

– Det här individernas sexuella preferenser har samhället inte med att göra, förklarar han i Dagens Nyheter.

Många uppfattar vårdens diagnossystem som en förteckning över sjukdomar men det har byggts upp för att vården ska kunna ta fram statistik över sina insatser.

De andra diagnoserna som försvinner är fetischism, fetischistisk transvestism, sadomasochism, könsidentitetsstörning i barndomen och multipla störningar av sexuella preferenser. Holm säger att förändringen understryker att dessa beteenden inte är vare sig sjukdomar eller något perverst.

För 30 år sedan slapp homosexuella samma sjukstämpel.

TT