"Det kan bli hur jävligt som helst"

Foto: GUNNAR ASK
Allas ansvar. Anita von Scheele menar att vi måste lägga på chefer och medarbetare - inte den utsatte.
RELATIONER

Var fjärde anställd i Sverige känner sig mobbad på jobbet. På många ställen sker trakasserierna på sandlådenivå:

– Det kan handla om spottloskor i kaffekoppen när den utsatte vänder ryggen, säger Anita von Scheele, socionom.

Siffrorna kommer från en undersökning gjord av Handels utredningsinstitut. Det är en av de senaste granskningarna om mobbning på de svenska arbetsplatserna. Anita von Scheele har arbetat som expert på mobbningsfrågor i 30 år, varav fem på Arbetsmiljöverket. Enligt henne har andelen trakasserade på jobbet legat runt 25 procent sedan man började utreda problemen på 70-talet.

Dålig arbetsmiljö

Orsakerna bakom mobbningen beror oftast på dålig arbetsmiljö, där stressnivån är hög och ledarskapet bristande. Miljön skapar frustration hos de anställda som många gånger går ut över någon i arbetslaget. Många gånger är det chefen själv som står för förföljelser och utfrysning.

Anita von Scheele påpekar att det vanligaste misstaget vid mobbningsutredningar är att lägga problemet hos den utsatte istället för att kolla medarbetare och chefer:

– Alla kan bli mobbade om de hamnar i fel situation vid fel tillfälle, säger hon.

Trakasserierna förekommer på såväl universitet som i kommunledningsrum och på industrigolvet. Men oftast döljs missförhållandena eftersom förövarna inte vill kännas vid problemen.

Ogräs i present

Anita von Scheele har många gånger förundrats över hur lågt människor kan sjunka när det gäller metoderna att ge sig på den utsedda syndabocken. Allt från spottloskor i kaffekoppar, ogräs i present på födelsedagen till att inte bjuda in den utsatte på personalfester och resor.

– Det är helt bedrövligt. Man tror inte vuxna kan bete sig så, säger hon.

Och konsekvenserna blir oftast förödande för den drabbade. Mobbningen leder till självförakt som gör den utsatte inåtvänd och otillgänglig för familj och vänner. I värsta fall blir personen helt ensam. Tillslut växer självmordstankarna fram.

– Det kan bli hur jävligt som helst, säger Anita von Scheele.