”Slagen är ofta planerade”

Mårten af Ekenstam hjälper män att sluta slå

RELATIONER

Mäns våld mot kvinnor är ofta planerat.

Det menar Mårten af Ekenstam, som arbetar ideellt på Mansjouren.

Dit kommer män för att få hjälp att hantera misshandeln

– Orden som föregått slaget handlar ofta om makt, säger han.

Foto: Privat
Mårten af Ekstam hjälper killar att ta ansvar för sitt våld.

”Det bara svartnade för ögonen”. ”Jag var så full, jag klappade till och sen låg hon där, fan vad rädd jag blev”.

Mårten af Ekenstam får höra många undanflykter i sitt ideella arbete på Mansjouren i Stockholm. Men där får ingen som misshandlat sin partner smita undan ansvaret.

– Våldet är ofta planerat. Man är på en fest och känner sig svartsjuk, och bygger upp känslorna under kvällen. Väl hemma smäller det. Då menar jag att det är ett medvetet våld, säger han.

Mansjouren bygger på ideell verksamhet, och män i olika åldrar kommer hit för att prata om känslor och problem. Långt ifrån alla har slagits. Men på frågan om det finns aggressivitet i förhållandet svarar samtliga ja.

– Det jag vill ha fram är berättelsen om deras aggressivitet, var den kommer ifrån, säger Mårten af Ekenstam.

Patriarkalt mönster

Vi sitter i grupprummet där män droppar in, en och en under kvällen. De får alla sätta en siffra på hur pratnödiga de är. Den här gången är det bara någon som väljer att ta upp misshandel – han sätter tio av tio för pratbehov. Annars är det främst i enrum som männen berättar om första gången de slagits, enligt Mårten af Ekenstam. Han brukar fråga om detaljer och få männen att gå igenom hur allt gått till.

– På så vis kan man återföra dem till verkligheten, för de har tillbringat veckor åt att rationalisera bort den, säger han.

Ofta ger männen uttryck för en känsla av kränkthet. Ibland slår de för att få tyst. Det kan handla om att upprätta sig själv igen, enligt Mårten af Ekenstam. Andra använder bara hotet om våld som ett maktmedel.

– Det är ett patriarkalt mönster, man skrämmer familjen, då behöver man inte ens slåss, säger han.

Våld är effektivt

Att få män att sluta slå handlar enligt Mårten af Ekenstam mycket om att ändra deras syn på sig själva. De som kommer till mansjouren är ofta personer som bestämt sig för att göra något åt sina relationer, menar han. Det vet att våld är fel, men förstår inte hur man annars ska hantera konflikter.

– Våld är så effektivt. Det har fantastiska vinster i ögonblicket. Det blir tyst. De håller sig på mattan.

Demonisering

Mårten vill inte ursäkta de som slår. Men han tycker bilden av misshandlade män är för enkelspårig.

– Det är rätt vanligt med en demonisering. Det är en gammal ”sanning” att män som slår inte går att behandla. Men det stjälper bara arbetet. Det går att förändras – bara man vill.

Våldet mot kvinnor ökar

Den anmälda misshandeln mot kvinnor har ökat med 34 procent de senaste tio åren, till preliminärt 26 000 anmälningar år 2007. Det beror både på att fler kvinnor anmäler och på att det faktiska våldet har ökat.

En metod att skydda hotade kvinnor är besöksförbud. Under 2006 beslutade åklagare om besöksförbud i 4 294 fall.

Mörkertalet är stort. Brå uppskattar att bara mellan 20 och 25 procent av våldet mot kvinnor i nära relationer anmäls.

I år fyller Kvinnofridsreformen 10 år. Det är den största satsning som gjorts på mäns våld mot kvinnor. Men reformen sågades i utredningen, "Ett slag i luften". De ansåg att reformen var otillräcklig, och att mäns våld mot kvinnor förblev lågprioriterat och förminskat hos myndigheterna.

Enligt Brå är mäns våld mot kvinnor ett allvarligt samhällsproblem. För att minska det menar de att de behövs mer kunskap om orsakerna till att män misshandlar och hotar.

Källor: Brå, Jämo, Ett slag i luften

ARTIKELN HANDLAR OM