Så klarar du att bli hatad på jobbet

Expertens tips till dig som hatas för ditt yrke

RELATIONER

Spydiga kommentarer, utskällningar och hot.

Vissa yrkesgrupper råkar ofta ut för upprörda människor som inte drar sig för att säga sin mening – hur otrevlig den än är.

Då gäller det att hålla huvudet kallt.

– Slösa inte din energi och se till att vara saklig, tipsar konflikthanteraren Tomas Barth.

Tomas Barth.

Att hantera en upprörd människa är något av en konstform.

När pulsen stiger i takt med att skällsorden landar i ditt öra – tänk till.

– Det finns en grundregel i konfliktsituationer som säger att ”den som inte är beredd att lyssna är alltid den som är problemorsaken”. Slösa inte med din energi, för du kan inte vinna förståelse för de villkor, regler eller situationer som föreligger. Var då bara saklig, tala om vad som gäller och var personen kan vända sig om de är missnöjda med hanteringen av ärendet, säger Tomas Barth som föreläser och undervisar i konflikthantering.

Skapa förtroende

Att inte ta åt sig personligen av de påhopp man kan råka ut för i ett utsatt jobb är ett måste om man ska överleva psykiskt.

För att få en upprörd person att lugna ner sig gäller det att skapa förtroende.

– De upprörda känslor som väcks till liv har ungefär samma effekt som droger eller alkohol. Personerna är inte vid sina sinnens fulla bruk, eftersom ilska eller nedstämdhet tagit kontroll över dem. Men en person som vi känner förtroende för är vi bereda att lyssna till.

Vissa svårare att nå

Tomas Barths recept på förtroendeskapande bygger på att den upprörda personen får rätt att visa sina känslor, att den blir hörd och att den får empati och förslag på hur problemet kan åtgärdas.

Men vissa människor är svårare att nå än andra – de utan självinsikt.

Där återfinns översittaren och martyren.

– En översittare uppträder arrogant och överlägset och tror att de kan skrämma andra till eftergifter. Låt dem inte lyckas med det! Behåll kontrollen över situationen genom att behålla lugnet. Var smart och stryk lite medhårs. Låt dem känna sig märkvärdiga, och beklaga bara att du dessvärre inte kan göra mer hur gärna du än skulle vilja.

Framställer sig som offer

Martyren å andra sidan vill gärna framställa sig som ett offer, och vädjar om särbehandling.

– Här behåller du bäst kontrollen över situationen genom att vara saklig och korrekt, och se till att inte följa med ner i det känslomässiga träsket dit de vill locka dig.

Självkännedom och en god förståelse för andra människors reaktioner är grundläggande för att bli bra på konflikthantering, menar Tomas Barth.

– Då kan man förhålla sig neutral i stället för att låta överdrivna känsloreaktioner i stunden ta över.

FAKTA

Så vinner du förtroende

Ge personen rätt att visa sina känslor. Genom detta upplevs du som förstående och närvarande i situationen.

Lyssna. När du lyssnar visar du att du tar personen och hans/hennes problem på allvar, och är beredd att göra det du kan för att lösa/förklara den situation som uppstått..

Visa empati och ge förslag till åtgärd.