”Vi erkänner att det finns kunskapsluckor”

Ministern Nyamko Sabuni om det hedersrelaterade våldet

RELATIONER

Mer kunskap är viktigast för att förebygga hedersrelaterat våld, enligt Nyamko Sabuni.

Men i väntan på att den kunskapen ska sprida sig hänvisar hon kvinnorna som behöver hjälp nu till dagens resurser inom polis och socialtjänst.

Nyamko Sabuni.

Förebyggande arbete är viktigast för att komma åt det hedersrelaterade våldet, enligt integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

– Kvinnor ska få hjälp redan idag, ja redan igår egentligen, men vi erkänner att det finns kunskapsluckor, säger hon.

Därför är utbildning en viktig del i den handlingsplan mot våld mot kvinnor och hedersrelaterat förtryck som regeringen beslutade om i november förra året. Bland annat ska skolpersonal utbildas, liksom socialtjänst polis och åklagare. Socialstyrelsen och Rikspolisstyrelsen ska också stärka sin tillsyn över socialtjänsten och polisen, enligt Nyamko Sabuni.

Vad gör ni för dem som lever hotade idag?

– Det ska polis och socialtjänst hantera. Framförallt är det socialtjänstens uppgift och polisen blir inkopplad om flickan vill anmäla, säger Nyamko Sabuni.

"Kvinnojourer viktiga"

Men Kvinnojourer och ideella organisationer är också viktiga aktörer, enligt Nyamko Sabuni som menar att de får mer resurser idag. Bara myndigheter kan dock få garanterade anslag, säger hon.

– Kvinnojoursverksamhet måste ansöka om pengar årligen och ett problem är att det skapar en ryckighet i verksamheten.

Ett sätt att motverka det tycker hon skulle vara att kommunerna köper tjänster av kvinnojourerna, när de tar sig an ett nytt fall. Men hon säger också att länsstyrelsen har fått mer pengar, som kvinnojourer nu kan söka.

Kommunen ska hjälpa

Enligt Nyamko Sabuni har socialtjänstlagen också ändrats så att kvinnor som utsatts för våld inte bara bör – utan ska få hjälp av kommunen.

– Socialtjänsten ska se vad flickan behöver här och nu, säger hon.