Anhöriga vill ha stöd av Försvarsmakten

Efterlyser mer information och hjälp med nätverk

RELATIONER

Anhöriga till utlandssoldater behöver stöd av Försvarsmakten.

Det menar Cesilia Karlsson från nätverket Invidzonen.

– De som är hemma gör också ett jättejobb, säger hon.

Foto: Privat
Cesilia Karlsson är initiativtagare till nätverket Invidzonen.

När soldaterna tjänstgör utomlands bär de anhöriga ofta en tung börda – utan hjälp. Men med små medel skulle Försvarsmakten kunna underlätta situationen. Det säger Cesilia Karlsson som startade nätverket Invidzonen när hennes sambo tjänstgjorde i Nepal.

– Det var för att anhöriga skulle ha en möjlighet att ses och utbyta erfarenheter. Idag sker det på volontärbasis. Det är tyvärr ohållbart i längden, säger hon.

De anhöriga tycker att försvarsmakten blundar för problemen, enligt Cesilia Karlsson.

– Vi har fått höra av dem att de inte anställer familjer, utan en person som ska sköta uppdraget. Men de skulle tjäna så mycket på att se de anhöriga också, säger hon.

Enkla åtgärder hjälper

Bättre information, och en person som kan sköta nätverket, det är vad Cesilia Karlsson arbetar för. Många går runt med en ständig oro för att partnern råkat ut för en olycka.

– Det här skapar kaos i familjen. När något har hänt får familjen inte information före media.

Är soldaten skadad eller död får familjen visserligen veta det först. Men många anhöriga oroar sig för att informationen inte nått fram. Ett förslag som Invidzonen tagit fram är ett sms där det står ”det har varit en bilbomb och de anhöriga är underrättade”. Det skulle hjälpa mycket, enligt Cesilia Karlsson.

– Det är en enkel, konkret åtgärd som gör att de anhöriga kan ta det lugnt sen, säger hon.

Sköter allt

När Försvarsmakten anordnar träffar pratar de mest om hur personen utomlands kommer att må och hur de kan stöttas, enligt Cesilia Karlsson.

– Det retar upp många för de sköter redan allt hemma så att det överhuvudtaget ska vara genomförbart med tjänstgöringen, säger hon.

Hon läste i DN att försvaret nu tar fram en modell.

– Vi får se vad den innebär. Men det känns bra att de vill göra det, så vi väntar förhoppningsfullt. Ibland känns det som att Försvarsmakten tror att vi motarbetar dem, men vi arbetar för att underlätta situationen för alla parter. För de som är hemma gör också ett jättejobb, säger hon.