Utred alltid när kvinnor dödas av närstående

Förslag från Socialstyrelsen

RELATIONER

Alla fall där kvinnor dödas av en närstående bör utredas närmare, föreslår Socialstyrelsen. Ökad kunskap ska förhindra att fler kvinnor drabbas av samma öde.

Sedan något år finns en liknande lag som säger att alla fall där barn dör till följd av brott ska utredas av Socialstyrelsen. Den lagen kopplas ofta ihop med dödsmisshandeln av tioårige Bobby och har till syfte att kartlägga samhällets insatser för att förebygga missförhållanden.

– Det här handlar om fall där samhällets skyddsnät har brustit, trots allt, och det handlar om att få fram kunskap för att förebygga att kvinnor utsätts för brott av närstående, säger Anna-Karin Rosman, som varit utredare.

Kvinnor dödas

Kommunernas socialnämnder har enligt lagen ett särskilt ansvar för att hjälpa och stödja kvinnor som utsätts eller har utsatts för våld av en närstående. Trots det dödas kvinnor varje år av en person som de lever eller levt med.

Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) kände kvinnan gärningsmannen i minst 84 procent av alla fall av dödligt våld och i knappt hälften av fallen dödades kvinnan av en man som hon hade eller hade haft en relation med. Mellan åren 1990 och 2004 dödades i genomsnitt 17 kvinnor per år genom våld utövat av en närstående.

Även självmord ska utredas

Socialstyrelsen föreslår att samhällets insatser i samband med alla former av dödligt våld mot kvinnor, där förövaren är en närstående, ska utredas. Det innebär också att hedersmord utförda på svenska kvinnor men i utlandet kan utredas.

Också självmord som är en följd av brott ska utredas, liksom brott där det saknas en misstänkt eller där det inte gått att bevisa vem som begått brottet.

– Syftet är inte skuld och ansvarsfrågan. Det är inte frågan om tillsyn, utan att utreda för att förhindra att det återupprepas, säger Anna-Karin Rosman.

FAKTA

Dödligt våld mot kvinnor

2007 dog 29 kvinnor till följd av mord, dråp eller misshandel.

I 66 fall väcktes åtal för mord- eller dråpförsök mot kvinnor.

Cirka 26 900 fall av kvinnomisshandel polisanmäldes.

I 5 509 fall har brottet klarats upp.

Samma år noterades 772 uppklarade fall av grov kvinnofridskränkning

Antalet anmälda fall av kvinnomisshandel har ökat med ungefär 34 procent de senaste tio åren.

Källa: Brå och Socialstyrelsen.

TT