”Slidkrans heter det”

RFSU lanserar nytt ord för mödomshinna

RELATIONER

Nu ska myten om mödomshinnan spräckas.

I framtiden ska vi istället ska säga slidkrans.

– Mödomshinna är gammalmodigt och har bidragit till mycker fördomar, säger Åsa Regnér, generalsekreterare på RFSU.

Foto: RFSU och URBAN ANDERSSON
Åsa Regnér, generalsekreterare för RFSU, tycker att ordet slidkrans behövs. Och behovet är en förutsättning för att ett nytt ord ska etablera sig i språket, enligt Sture Allén, professor emeritus i nordiska språk.

Med det nya ordet hoppas RFSU en gång för alla göra upp med myten om mödomshinnan.

– Det finns ingen hinna, utan ett slemhinneveck, säger Åsa Regnér.

I strömmen av frågor som kommer till RFSU dyker ständigt funderingar kring mödomshinnan upp. Och på senare år har privatkliniker upplevt en efterfrågan på att rekonstruera hinnor hos kvinnor som förväntas blöda vid första samlaget.

– Ordets makt över tanken är stor, säger Åsa Regnér.

Vilka är chanserna att svenskarna börjar använda ordet?

– Jag tror att utsikterna är goda. Dels beskriver slidkrans vad det faktiskt är, dels finns behovet. Även inom sjukvården vill man ha ett bättre uttryck, säger Åsa Regnér.

Just behovet är också avgörande för om ett ord ska etablera sig i svenska språket, enligt Sture Allén, professor emeritus i nordiska språk.

– Det beror också på vilken möjlighet man har att lansera ordet, om personer som hörs och syns mycket använder ordet, säger han.

Vad tror du om ordet slidkrans, kommer det att slå igenom?

– Fullkomligt omöjligt att säga, det får tiden utvisa. Slidkrans är en sammansättning av två led som är väldigt olika. Slida är något mycket intimt. Krans är positivt laddat och finns i allt från matlagning till lagerkrans, säger Sture Allén.

ARTIKELN HANDLAR OM