Var é brudarna?

1 av 3 utredare är kvinna

1 av 4 | Foto: Jerker Ivarsson
Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni tror inte på könskvotering, men ska se över samordningen vid departementens utnämningar.
RELATIONER

Varannan damernas?

Inte om regeringen själv får välja.

På varje kvinnlig utredare går det två manliga.

– Det är inte rimligt, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

Kvinnor och män ska dela på makten i samhället, skriver regeringen i sina egna jämställdhetsmål. Men när de själva tillsätter statliga utredare, delas makten inte särskilt rättvist.

Sedan regeringen tillträdde 2006 har dubbelt så många män som kvinnor blivit utredare – 101 mot 52, enligt en undersökning från riksdagens utredningstjänst, RUT.

– Det är bara ren slöhet som gör att man får såna här resultat. Anstränger man sig lite grann är det inga problem att få en jämn könsfördelning, säger Maria Wetterstrand, språkrör för miljöpartiet som beställt undersökningen.

Män hörs mer

Hon tror inte att det handlar om att det är svårare att hitta kompetenta kvinnor, utan att män först kommer på tal eftersom de syns och hörs mest.

Hon får medhåll från oväntat håll. Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) är långt ifrån nöjd med siffrorna.

– Det här är inte ett okej resultat, det är faktiskt orimligt att det ser ut på det här viset, säger hon.

Nu lovar hon bot och bättring. Hon tror inte på kvoteringsregler med 50/50-krav, utan är övertygad om att det går att få bättre resultat även utan regelverk.

Ingen kvotering

– Det behövs bara bättre samordning och större medvetenhet. När ett departement utser en utredare vet man inte vad nästa departement gör, säger hon.

– Varje departement har sitt ansvar, men jag fångar gärna bollen när jag ser de här siffrorna.