Många fler barn i regnbågsfamiljer

Kraftig ökning av antalet barn i parterskapsfamiljer

Foto: Colourbox
Det har blivit betydligt vanligare med barn som växer upp med samkönade föräldrar.
RELATIONER

Fler barn växer upp i regnbågsfamiljer. I dag är det tio gånger så många som i slutet av 1990-talet,

För tio år sedan levde endast 70 barn i Sverige i en familj med samkönade föräldrar, enligt Statistiska centralbyrån.

I slutet av förra året var de tio gånger så många, 749 barn under 21 år bodde då tillsammans med sina två mammor eller pappor.

Framförallt är det kvinnopar som skaffat barn tillsammans, 40 procent av kvinnorna som är registrerade partners har barn. För männen har utvecklingen inte gått lika snabbt.

Vid samma tidpunkt bodde endast 43 barn bodde tillsammans med två pappor.

Ny lag om insemination

En bidragande orsak till att det blivit en så stor ökning bland kvinnorna kan vara den nya inseminationslagen som kom 2005. Den innebär att kvinnor som är sambo eller registrerad partner med en annan kvinna kan bli inseminerade via svenk sjukvård och genomgå provrörsbefruktning.

Hälften av barnen som bor med samkönade föräldrar är nämligen under fyra år.

FAKTA

Lagstiftningen kring samkönade par

Registrerat partnerskap infördes i Sverige 1995.

Lagen innebar att två personer av samma kön kan ingå partnerskap och fick då i det närmaste samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som två personer som ingått äktenskap.

Lagen om registrerat partnerskap avskaffades den 1 maj 2009 då Sveriges äktenskapslag blev könsneutral, vilket möjliggör för samkönade par att i stället ingå äktenskap.

Samkönade par som ingått äktenskap, eller tidigare partnerskap, kan gemensamt adoptera barn eller dela vårdnad av barn.

Källa: RFSL

ARTIKELN HANDLAR OM