För få anmäler misshandel i nära relationer

Polisen satsar miljoner för att få fler att anmäla

RELATIONER

Polisen har hittills i år fått in 14000 anmälningar om våld i nära relationer.

Det är för lite, tycker polisen, som satsar på att få fler att anmäla.

– Mörkertalet är jättesvårt att uppskatta, men kan vara uppemot 100 000, säger Carolina Ekéus på polisen.

Rikspolisstyrelsens annonskampanj ska få fler att anmäla brott som begås i nära relationer – både brottsoffer och vittnen.

Av de 14000 som hittills i år anmält att de blivit misshandlade av sin partnet är en majoritet kvinnor. Bakom detta tros ett stort mörkertal dölja sig och det är dem som Rikspolisstyrelsen vill nå med den stora annonskampanj som startar nästa vecka.

– För många normaliseras våldet och vi vill säga till dem att det som de utsätts för är brottsligt, säger Carolina Ekéus, pressekreterare på Rikspolisstyrelsen.

Poliser ska utbildas

8,5 miljoner kronor kostar informationskampanjen och därutöver satsas över 20 miljoner på utbildning och på metodutveckling. 10 000 anställda inom polisen ska gå en utbildning som rör våld mot kvinnor och barn och våld i parrelationer. Dessutom kommer poliser i yttre tjänst utrustas med åtgärdskort och utredarna med en metodhandbok. Under hösten komm också en brottsofferundersökning att göras.