Kvinnor har svårt att hålla tätt

Fyra av tio kan omöjligen hålla hemligheter

RELATIONER

LONDON. Kan du hålla en hemlis?

Är du kvinna kan svaret vara ”ja, men inte så länge”.

En brittisk undersökning, redovisad i Daily Mail, med 3 000 kvinnor i åldrarna 18 till 65 år har försökt kartlägga hur bra kvinnor är på att behålla hemligheter och förtroenden.

Enligt undersökningen kan fyra av tio omöjligen hålla en hemlighet, och i medeltal tar det bara 47 timmar och 15 minuter innan skvallret går.

Beroende på vem det handlar om är det pojkvännen, maken, bästisen eller mamma som troligen får veta först.

Undersökningen ger tyvärr inte svar på hur bra eller dåligt män behåller sina hemligheter.