”Män är också offer i situationen”

Polisen svarar om hedersbrott

RELATIONER

Polisen, liksom andra svenska myndigheterna har länge famlat i mörkret när det gäller hedersbrottsproblematiken. Man är fort­farande inte helt överens om vad brotten beror på. Är de kulturellt eller religiöst betingade? Eller bottnar hedersvåld kanske i en förlegad kvinnosyn?

Svårigheten att definiera och förstå gör att myndigheterna många gånger har svårt att se skillnad på det som definieras våld i nära relationer och det mer komplexa hedersvåldet.

–?Inom polisen arbetar vi stenhårt med erfarenhetsutbyte och att utbilda oss. Vi måste bli bättre på att känna igen signaler. Hedersrelaterade brott är ofta organiserade och en hel släkt kan vara inblandad. När det gäller ”våld i nära relationer” finns bara en gärningsman, säger Victoria Olsson Löfstedt, handläggare på Rikspolisstyrelsen.

Trots det kategoriserar polisen fortfarande hedersvåld som ”våld i nära relationer.” Någon egen brottskod finns inte och därmed kan polisen inte ge svar på hur omfattande problemet är. Men att mörkertalet är stort och hedersvåldsproblematiken komplex råder det ingen tvekan om.

Varför anmäls så få hedersbrott?

–?Många förstår inte att de faktiskt är utsatta för brott. De känner inte till sina mänskliga rättigheter eller att de kan få hjälp från myndigheter och organisationer. Andra är rädda för vad som händer om de anmäler. En tredje grupp är så hårt kontrollerade att de inte har möjlighet att göra en anmälan.

I fallet med Sara riktar hon ilska mot kvinnorna. Är de, liksom männen också ansvariga?

–?Pappan och bröderna kan bli syndabockarna som utför brotten, men ofta finns kvinnorna med och manar på. Jag tycker nog att kvinnan i många fall bär en dubbelroll. Både förövare och offer.

På vilket sätt kan pojkar och män råka ut för hedersbrott?

–?Genom tvångsäktenskap och genom att de tvingas bevaka och kontrollera sina systrar eller kusiner. De råkar inte ut för fysiskt våld i samma utsträckning som flickor och kvinnor men är ändå offer i situationen.

Hur arbetar polisen med de anmälningar som kommer in?

–?Ett bra bemötande är ytterst viktigt. Vi gör en hot- och risk­bedömning, för att utreda vad nästa steg måste bli. Ofta kan den utsatta snabbt behöva ­komma till ett skyddat boende. Han eller hon måste också säga upp kontakten med hela sin släkt. Det är oerhört svårt, naturligtvis, och många väljer därför att rymma tillbaka till släkten och stå ut med våldet.