”Bakom varje kvinnofälla finns en mansfälla

Daniel Pernikliski vill hellre se fler lediga pappor

RELATIONER
Daniel Pernikliski är Wendela-krönikör.

I Storbritannien pågår nu en diskussion om att förlänga mammaledigheten från nuvarande 39 veckor. Kritikerna varnar för att det kan bli en kvinnofälla och tar upp Sverige som ett skräckexempel. Vi har längre föräldraledighet – men bara knappt en av tre chefer är en kvinna. Och det finns studier som visar att mammaledighet skadar kvinnors möjlighet till karriär.

Det är spännande med statistik. En undersökning kan presenteras på så många olika sätt och ta hänsyn till så olika många faktorer. Om man tvingade alla pappor att ta ut en större del av föräldraledigheten än mammorna skulle det förmodligen fortfarande vara en majoritet män bland chefer, åtminstone till att börja med. Och då skulle man kunna dra slutsatsen att en lång föräldraledighet ökar chansen att bli chef.

Eller så skulle det bara styrka vad man redan visste, att det är större chans att bli chef om man är man.

Det är väl egentligen inte särskilt överraskande att det finns en relation mellan lång bortavaro från jobbet och minskade karriärmöjligheter. En arbetsgivare anställer väl någon för att den vill ha personen där, i största möjliga mån. Diskussionen i England borde alltså snarare fokuseras kring att pappaledigheten borde förlängas, om den nu alls finns.

Det känns inte riktigt rättvist att måla upp Sverige som ett skräckexempel. Här finns i alla fall bättre förutsättningar för att minska skillnaderna, även om det är sorgligt att de inte utnyttjas bättre. Det viktigaste att komma ihåg är att det finns en mansfälla bakom varje kvinnofälla, nämligen att det missgynnar mäns möjlighet till en nära relation till sina barn.

Borde inte den relationen vara mer åtråvärd än en chefsposition?