Dela lika – och lev lyckligt

Foto: Foto: jupiter
jämställda och friska De par som delar lika på sysslorna i hemmet är lyckligare än de där en person jobbar och drar in pengar till hushållet, enligt ny forskning.
RELATIONER

LONDON Det kan låta som en självklarhet.

Men nu har forskarna slagit fast:

Dela på sysslorna – så blir ni lyckligare tillsammans.

Par som delar på hushållssysslorna kommer bättre överens än par där en drar in pengarna och den andra sköter hemmet.

Forskarna konstaterar att i familjer där en man arbetar och en kvinna är hemma ökar kraven på honom att alltid prestera.

Medan hon samtidigt känner sig otillfredsställd av att inte bidra ekonomiskt till hushållet, skriver Daily Express.

I par med där den ena parten drog in stålarna och samtidigt deltog i hushållsarbetet led ofta familjeförsörjaren av dålig hälsa. Medan partnern var mindre stressad.

”Viktig familjemodell”

De lyckligaste paren var de som delade lika på det obetalda arbetet. De delade oftast också på försörjningsplikten.

– Det här visar att det är viktigt med en familjemodell där man både delar på de obetalda sysslorna och på att tjäna pengar till familjen, säger Rod Beaujot, forskare på universitetet Western Ontario i Kanada.

Stor undersökning

Forskarna bygger sitt resultat på nationella livsstilsundersökningar gjorda mellan 1986 och 2005.

Totalt har 50 000 personer ingått i studien, som visar att idealet är när ingen partner gör mer än 60 procent av hushållssysslorna.