Homosexuella mäns sexvanor undersöks

i världens största studie.

RELATIONER

Just nu genomförs världens största sexualvaneundersökning om män som har sex med män.

EMIS (European Men-to-Men Internet Sex survey) sker under sommaren i 32 europeiska länder – hittills har över ­ 128 000 män svarat om sex, hälsa och relationer. Syftet är att effektivisera kampen mot hiv. ”Den höga svarsfrekvensen visar att frågor om hiv och sexuell hälsa i hög grad engagerar”, säger Ulrika Westerlund, RFSL.

Källa: RFSL