Jämställdhet eftersatt i skolan

Foto: Colourbox
RELATIONER

Gamla könsnormer ger i slutändan olika förutsättningar för pojkar och flickor i skolan.

Jämställhetsminister Nyamko Sabuni ser nu ett förslag till förändring:

– Vi måste börja tidigt, redan i förskolan, säger hon om jämställdhetsarbetet som kommit i skuggan.

Hon fick under måndagen ta del av det slutbetänkande som Deja (Regeringens delegation för jämställdhet i skolan) lämnade till regeringen. Granskningen visar att det finns stora problem både för pojkar och flickor ur ett jämställdhetsperspektiv i skolan.

– Det är väldigt allvarligt. Det är inte okej att flickor ska ha en klump i magen varje morgon för att de väntar sig mobbning och trakasserier eller en machokultur som intalar pojkar att det är töntigt att plugga, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni till TT.

– Men det är jättebra att vi får det svart på vitt, att trots det uppdrag skolan haft, har man inte levererat. Man kan inte längre bortse från att det finns jämställdhetsproblem i skolan. Det drabbar både pojkar och flickor – bara på olika sätt, säger Sabuni.

Eftersatt område

När det talas om Sverige som ett föregångsland inom jämställdhet har ett område, skolan, blivit eftersatt. Enligt Anna Ekström, ordförande i Deja, har alldeles för lite hänt sedan arbetet inleddes under 1960-talet och man till och med tagit steg bakåt de senaste åren. Det i sin tur kan också få effekter efter att eleverna lämnat skolan.

– Om flickorna med sina fina betyg slår ut pojkarna från de mest attraktiva utbildningarna, då kan det pojkproblem som finns i skolan bli ett mansproblem i framtiden, säger Ekström.

Bland förslagen på åtgärder från Deja finns en systematisk utvärdering av arbetssätt i skolan, liknande det som sker inom vården.

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni vill samtidigt se att arbetet med jämställdhet får plats inom lärar- och rektorsutbildningar, men framförallt – att det sker i skolan redan på tidig ålder.

Ge stöd

– Utredningar visar att missar vi flickor i förskolan så följer det flickorna upp i vuxen ålder. Pojkar som anses alltid vara lite sämre och utvecklas lite senare, de har större möjligheter att återhämta sig senare.

– I förskolan måste vi därför ha förväntningar på pojkar och ge stöd för att de ska bli lika duktiga som flickorna men också vara noga att inte missa och ge stöd åt de flickor som är mindre duktiga.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM