Vännerna hjälper dig att få jobbet

Att få jobb genom kontakter är vanligare än att gå via arbets-
förmedlingen

1 av 5 | Foto: WARNER / KANAL 5
Kanske är det inte just de här vännerna ur tv-serien Vänner, som kommer att fixa jobbet till dig. Men enligt en ny studie är det just genom släk och vänner man vanligtvis får sin anställning.
RELATIONER

Söker du jobb?

Gå då på fest, följ med barnen på fotbollsträning eller prata med grannar och släktingar.

En ny studie visar att det är kontakterna som räknas när ett jobb ska tillsättas.

Arbetsförmedlingen är med andra ord inte längre det bästa stället för jobbsökande. Under 1990-talet har fler och fler arbetsgivare börjat att utnyttja sitt kontaktnät när de ska anställa personal. Det visar en ny undersökning från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU.

Erika Ekström är ansvarig för studien. Hon tror att de många projektanställningarna och vikariaten under 90-talet kan vara en förklaring till utvecklingen.

- Folk har varit väldigt rörliga på arbetsmarknaden och skaffat sig ett brett kontaktnät. Behöver man personal ringer man en gammal arbetskompis med rätt kompetens, säger Erika Ekström.

Och kontaktnäten ger ofta napp. Ungefär 80 procent av de jobb som förmedlas via kontakter leder fram till en anställning medan siffran är 45 procent för de arbetsgivare som vänder sig till arbetsförmedlingen.

Anders Harkman, som är utredare på Arbetsmarknadsstyrelsen, förvånas inte över siffrorna.

- Det är svårare för arbetsgivare att hitta personal genom arbetsförmedlingen eftersom man oftast inte vet något om personen ifråga. Då är det lättare att vända sig till folk man känner, säger Anders Harkman.

Har arbetsförmedlingen spelat ut sin roll?

- Nej, antalet platser som arbetsförmedlingen hjälper till att tillsätta på arbetsmarknaden har legat kring 30 procent under hela nittiotalet. Däremot märker vi att fler företag hör av sig under högkonjunktur eftersom det är svårare att hitta personal då.

- I dag har en stor del av arbetsförmedlingens rekrytering förflyttas ut på nätet. Det är möjligt att arbetsförmedlingen kommer att se annorlunda ut i framtiden men den kommer alltid att fylla en jobbsökarfunktion.

Hur fick du ditt jobb?

FAKTA/Så här sökte arbetsgivarna personal

Pernilla Nordström