Lika gener leka bäst?

Forskning visar att vi tar gen-vägen till vänskap

RELATIONER

Vi tar genvägen till vänskap.

Det som ofta kallas personkemi kan lika gärna vara DNA-matchning.

Men det är inte alltid lika gener som leka bäst.

Foto: colourbox

Forskare vid University of California, USA, har funnits belägg för att det kan vara generna som styr vilka som blir våra vänner.

– Det handlar om det där känslan av att du kommer tycka om eller inte tycka om en annan människa. Ofta har vi sådana instinkter utan att veta varifrån de kommer, säger professor James Fowler vid University of California till det brittiska tv-bolaget BBC.

Genen DRD2, som är kopplad till benägenhet att utveckla alkoholism, binder tydligen samman människor.

Bärare av den här genen blev nämligen ofta goda vänner med andra bärare av samma gener.

Men, påpekar Fowler för BBC, det är också sannolikt att den som hyser kärlek för starka drycker tillbringar mycket tid på krogen och lätt träffar likasinnade.

”Håller sig undan varandra”

När det gällde en annan gen, CYP2A6, verkade bärarna tvärtom hålla sig undan varandra.

CYP2A6 hänger samman med ämnesomsättningen, men anses också vara kopplad till en persons öppenhet inför nya idéer och situationer.

I sina studier har forskarna använt sig av data om människors genetiska uppsättning och deras vänskapsband. De testades för sex olika gener. Fyra av dem visade inga samband, varken man drogs till varandra – eller inte.

ARTIKELN HANDLAR OM