”Otrogen på konferensen - nu vill kollegan ha mer”

Eva Rusz och läsarna ger råd i veckans relationsakut

1 av 2
RELATIONER

Att ingå i en relation med en överordnad på arbetsplatsen innebär risker.

– Han kan använda sitt maktspråk på ett för henne ofördelaktigt sätt, säger Aftonbladets relationsexpert Eva Rusz.

Hon råder Amanda att inte konfrontera kollegan hon haft sex med, utan istället öva på en tanketeknik som används av elitidrottare, för att få honom att fatta vinken.

Rusz råder dig.

Kvinnor har överlag större tendens att vilja reda upp och gå till botten med saker, påpekar Eva Rusz.

– Det är lätt hänt att man blir en ”emotionell manager”, säger hon.

Men gjort är gjort. Bäst för Amanda är att hon lägger snedsteget bakom sig.

– Hon har ingen skyldighet att prata med kollegan, och ska inte ta hand om hans känslor. Hon ska strunta i vad han tänker, tycker och vill, säger Eva Rusz.

I stället ska Amanda hålla fast vid sitt beslut att inte gå vidare i relationen.

Till sin hjälp kan hon använda det man i idrottssammanhang benämner de tre B:na: Beredd, Beslutsam, Bestämd.

– I mitt tidigare arbete som idrottspsykolog på landslagsnivå instruerade jag idrottare att öva på denna tanketaktik, säger Eva Rusz.

Visa med kroppsspråk

Med sådan ”vinnarträning”, att vara beredd, beslutsam och bestämd i att säga nej, kan Amanda påverka kollegan så att han slutar uppvakta henne.

– Våra tankar påverkar våra känslor som i sin tur avgör vårt beteende. Genom att öva på att hålla fast vid sitt beslut med hjälp av dessa tre B, kommer Amanda att kunna visa enbart genom sitt kroppsspråk att hon inte är intresserad, säger Eva Rusz och poängterar att kroppsspråket utgör 80 procent av vår kommunikation.

Rent vetenskapligt är otrohet på jobbet allt annat än exceptionellt.

– Det är mycket vanligt förekommande inom mängder av olika yrkesgrupper, säger Eva Rusz och tillägger att ibland kan det vara svårt att tacka nej.

– I det här fallet är båda skyldiga till snedsprånget. Men det betyder inte att det är Amandas ansvar att reda upp det.

ARTIKELN HANDLAR OM