En av fem skolkar från skolgympan

Skolinspektionen: Förvånande att så många är frånvarande

RELATIONER

För mycket bollspel – och för få elever.

Var femte högstadieelev deltar inte i skolgympan.

– Förvånande att så pass många är frånvarande av oklara anledningar, säger Marie-Louise Hultman, utredare på Skolinspektionen.

Foto: colourbox
En av fem sitter på bänken – eller dyker inte upp. I Skolinspektionens granskning av skolidrotten visades sig elevfrånvaron vara hög.

172 högstadieskolor ingår i den granskning som Skolinspektionen gjort av ämnet idrott och hälsa. Under våren genomfördes 300 oanmälda besök på idrottslektioner runt om i landet.

Och vad man fick se var framför allt bollsport.

– Vi hade hoppats att få se en bättre bredd. Det är inget fel med bollspel, men har man det varannan lektion så avspeglar det inte det kursplanerna säger, säger Marie-Louise Hultman, utredare på Skolinspektionen och en av projektledarna för studien.

”Frånvaro av oklara anledningar”

En annan upptäckt var de relativt sett tomma gympasalarna: I genomsnitt deltar bara fyra av fem elever i undervisningen.

Variationen var dock stor mellan skolorna. På en fjärdedel av de granskade lektionerna deltog alla (eller hade giltig frånvaro), medan i andra skolor kunde hälften av eleverna vara frånvarande.

– Det var överraskande att det var så pass många elever som var frånvarande och det av väldigt oklara anledningar, säger Marie-Louise Hultman, utredare på Skolinspektionen och en av projektledarna för studien.

Dålig koll

Och i många fall hade inte läraren någon koll på varför eleverna var borta.

– En elev kan få befrielse från idrotten men då måste rektorn skriva ett beslut. Och det är lite konstigt om läraren inte vet vilka som har befrielse. Vi har kritiserat några skolor på grund av det, säger Marie-Louise Hultman.

Enligt skollagen kan befrielse ges vid särskilda skäl. Enligt Hultman kan vissa handikapp eller religiös övertygelse vara sådana skäl.

– Men lagen är ganska strikt. Med tanke på det är det lite förvånande att två procent av eleverna har befrielse, säger hon.

Stor frånvaro och mest bollsport – visar detta att ämnet idrott inte ses som lika viktigt som till exempel matte?

– Jo visst är det så. Tidigare såg man det som ett rekreationsämne som skulle göra eleverna lite piggare så att de sedan kunde ta itu med det viktiga. Men enligt nuvarande läroplan är det tydligt att idrott och hälsa är ett kunskapsämne. Man ska lära sig om kroppen så att man kan göra goda val när det gäller livsstil och kost, säger Marie-Louise Hultman och fortsätter:

– Anledningen att vi gjorde granskningen var att vi tyckte det var dags att lyfta upp det här ämnet. Och det bekräftades också av det bemötande vi fick av idrottslärarna; de flesta blev glada att vi intresserar oss för deras ämne.