"Är problemet på mannens sida tas det ofta hårdare"

RELATIONER

Omkring 4 miljoner människor i världen har fötts efter provrörsbefruktning.

Ändå är det inte alla som vill tala högt om att de behövt hjälpa naturen på traven.

– En del verkar koppla manlighet till spermieantal, säger fertilitetsläkaren Torbjörn Bergh.

Även om det är ett mirakel för föräldrarna, är inte varje IVF-barn samma medicinska världssensation som Louise Brown var när hon föddes 1978.

I dag är cirka 3 procent av alla barn som föds i Sverige resultatet av assisterad befruktning, så kallad IVF.

Ändå är ämnet tabubelagt för många.

Bra nobelprisval

– Är det på mannens sida problemet finns tar man det ofta hårdare. En del kopplar sin manlighet till spermieantalet. Men det var mycket mer av den varan för 10, 15 år sedan. Det har blivit allt mer öppet under de år jag varit med, säger Torbjörn Bergh, fertilitetsläkare på Carl von Linnékliniken i Uppsala.

Han tror att Robert Edwards Nobelpris kan bidra ytterligare till att minska skamkänslorna kring problem med fruktsamheten.

– Nu kommer det ju fram hur enorma mängder barn som föds efter IVF. Det är fantastiskt med den här uppmärksamheten, säger Torbjörn Bergh.

Övertro på tekniken

I sitt arbete möter han hela spektrat, från jublande glädje till största sorg. För även om teknologin förfinats kan inte alla bli hjälpta.

– En grupp som ökar är kvinnor som skjutit upp barnafödandet och kommer till oss vid 42, 43 års ålder. Det finns en övertro på tekniken. Men det finns ingen ungdomens källa för äggstockarna, säger Torbjörn Bergh.

ARTIKELN HANDLAR OM