Debutåldern för internet – 3 år

Användningen av nya medier går kraftigt neråt i åldrarna

RELATIONER

Användandet av internet går neråt i åldrarna, visar en ny undersökning.

Men fortfarande är lek den populäraste fritidssysselsättningen.

Medierådet har undersökt i vilken omfattning mindre barn kommer i kontakt med olika medier.

Barnen har delats in i två grupper, barn som är 2-5 år och barn som är 5-9 år. Deras föräldrar har sedan fått svara på en enkät.

En slutsats man kan dra är att användningen av de så kallade nya medierna, som internet, går kraftigt neråt i åldrarna.

– Man kan förvånas över hur snabbt de här små lär sig tekniken, de föds rakt in i den, säger Ann Katrin Agebäck, kanslichef vid Medierådet.

Hon säger att en undersökning som gjordes 2005 visade att den genomsnittliga debutåldern för internet var nio år.

I dag ligger den kring tre till fyra år.

Ann Katrin Agebäck konstaterar också att en hel del små barn har egen medieutrustning. Till exempel har 13 procent av gruppen 2-5 år egen tv medan 17 procent av gruppen 5-9 har egen dator.

Men all teknik till trots, när föräldrarna i den äldre barngruppen svarade på vad deras barn gör på fritiden och efter skolan vann lek som den vanligaste sysselsättningen.

Föräldrarna fick markera högst fem svar, titta på tv eller dvd och träffa kompisar kom delad tvåa efter lek.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM