Mer ledigt för EU-mammor

EU-minister Birgitta Ohlsson kritisk till obligatorisk mammaledighet

1 av 2
Birgitta Ohlsson, EU-minister (FP).
RELATIONER

EU-parlamentet röstade ja till att förlänga rätten till mammaledighet till minst 20 veckor från dagens 14 veckor.

Under den tiden har mammorna rätt till full ersättning.

De första sex veckorna efter barnets födelse blir det obligatoriskt för EU-mammorna att vara hemma, även om deras rätt har utökats till 20 veckor.

Parlamentet sade också ja till två veckors frivillig pappaledighet.

Kontroversiell fråga

In i det sista var det oklart hur omröstningen skulle sluta, eftersom frågan om föräldraledighet – eller mammaledighet som det heter i EU – är mycket kontroversiell och inte följer traditionella partilinjer. Protesterna har varit starka från länder med kort ledighet och där arbetsgivarna står för kostnaden. Längre mammaledighet ses enbart som en kostnadsfråga.

Även fackföreningar och feminister i dessa länder är tveksamma till förslagen, eftersom de befarar att det blir ännu svårare för unga kvinnor att få fotfäste på arbetsmarknaden om de ses som en ytterligare kostnad.

Frågan är inte avgjord i och med EU-parlamentets beslut. Nu ska EU-ländernas regeringar säga sitt. Samma diskussion om kostnader kommer att upprepas där, bland annat har Storbritannien och Österrike redan hissat varningsflagg för att förslagen blir för dyra.

Kan stoppa kvinnor

EU-minister Birgitta Ohlsson gillar inte att mammor tvingas vara hemma de första sex veckorna, vilket till exempel hade kunnat hindra henne själv från att ta jobbet som minister.

– Det här kan stoppa kvinnor att ta sig till maktpositioner, säger hon.

Sverige, som har en mycket mer generös föräldraledighet än vad som nu diskuteras i EU, anser att det är fel att besluta om familjepolitik på EU-nivå och vänder sig också emot att EU inte ser både pappan och mamman som föräldrar. Allt i det nya direktivet handlar om att mamman ska vara hemma med barnen.

Bättre än förväntat

Eva-Britt Svensson (V), som är ordförande i parlamentets jämställdhetsutskott, är positivt överraskad efter omröstningen.

– Det här blev mycket bättre än vad jag hade trott, säger hon.

Trots att Eva-Britt Svensson är nöjd med att parlamentet vill förlänga minimitiden till 20 veckor, så avstod hon från att stödja direktivförslaget som helhet.

– Jag kan inte rösta för att det ska vara obligatoriskt för kvinnor att vara hemma i sex veckor, säger hon.

FAKTA

/ Mammaledighet i EU

Mer än sex miljoner kvinnor i arbetsför ålder i EU har uppgett att de inte kan jobba alls eller så mycket som de skulle vilja på grund av familjeansvar.

Av de kvinnor i EU som har minderåriga barn arbetar endast 65 procent i jämförelse med nästan 92 procent av männen.

För att stärka kvinnors roll på arbetsmarknaden i Europa vill man öka den europeiska minimitiden om mammaledighet i EU-länderna samt säkra full ersättning åt kvinnorna under den tiden.

En rapport som släpptes den 3 oktober 2008 visar att många länder inte når upp till EU:s mål om att kunna erbjuda barnomsorg till 33 procent av alla barn mellan noll till tre år. Sju medlemsländer, däribland Österrike och Spanien, nådde då inte ens upp till 10 procents täckning.

KÄLLA: EUROPAKOMMISSONEN

ARTIKELN HANDLAR OM