”Bjud inte på alkohol hemma”

Forskning visar: Barn med nära relation till sina föräldrar dricker mindre alkohol i tonåren

RELATIONER

Barn med en nära relation till sina föräldrar dricker mindre alkohol i tonåren.

Och mönstret följer med upp i åren.

– Men lagom är bäst. Det handlar inte om att ha stenhård kontroll på sina barn, säger Anna-Karin Danielsson, doktor i folkhälsovetenskap.

Foto: colourbox

Engagerade föräldrar är det bästa sättet att skydda tonåringar från att dricka för mycket alkohol.

Det visar en doktorsavhandling från Karolinska institutet där 1200 ungdomar följts mellan 13- och 19-årsåldern.

– Relationen till föräldrarna var den viktigaste faktorn. Andra faktorer, som till exempel skoltrivsel, visade ingenting, säger Anna-Karin Danielsson.

Stabil relation – mindre drickande

De flickor som hade en stabil och känslomässigt nära relation till föräldrarna var mer sällan intensivkonsumenter.

– Det kompenserade till och med för andra riskfaktorer, som att ha kompisar som dricker mycket, säger Anna-Karin Danielsson.

När det gäller pojkar verkade en annan strategi mer framgångsrik.

– På engelska kallas det 'monitoring”, men övervakning låter så kontrollerande. Det handlar om att som förälder hålla koll, ställa frågor om vad tonåringarna gör, med vilka de hänger, vad de lägger sina pengar på och så vidare, säger hon.

Flickorna får mer frågor

Men paradoxalt nog är det inte pojkarna som får mest frågor av sina mammor och pappor.

– I studien var det vanligare att flickorna blev frågade – trots att man tydligen har mer att vinna på att ha koll på pojkarnas förehavanden.

Så är det en myt att de som är hårt hållna hemma måste testa allt så fort de kommer åt?

– Nej, det är ingen myt. Lagom övervakning är bäst. Det handlar inte alls om att ha stenhård kontroll, utan om att ha ett hum om vad ungdomarna gör och med vem. Och om att bygga en sådan relation att de kanske frivilligt delger information, säger Anna-Karin Danielsson.

Nordiska tjejer dricker mer

Hennes doktorsavhandling visar också att det bara är i de nordiska länderna och i Storbritannien som flickors dryckesvanor kommer i närheten av pojkars.

– Det är skrämmande siffror, särskilt som forskning visar att tjejer drabbas hårdare rent fysiskt. Men det är förstås lika illavarslande att killar dricker mycket.

Vilka råd skulle du ge till tonårsföräldrar när det gäller alkohol?

– Ett tydligt råd är att inte bjuda på alkohol hemma. Många tror att man kan lära barn att dricka, men det ökar tvärtom risken att de blir intensivkonsumenter senare. Dessutom ska man försöka bygga den här stabila, nära relationen och skaffa sig vetskap om vad de gör.