”Fler kvinnor, mer pengar”

Daniel Pernikliski om att jämställda bolag tjänar mer pengar

RELATIONER
Daniel Pernikliski är Wendela-krönikör.

Man kan fortsätta att köra slitna argument som att män skulle vara födda ledare och att kvinnor skulle vara bäst lämpade i hemmet, men det håller inte.

Hur man än vrider och vänder på det så håller inte dagens modeller.

De är ineffektiva, diskriminerande och innebär ett enormt slöseri med resurser.

En stor undersökning bland företag i olika länder och i olika branscher visar att företag med en jämställd ledning presterar bättre än företag som bara leds av män.

Skillnaden är inte bara en liten tendens man kan ana, utan glasklar. De jämställda företagens resultat är avsevärt mycket bättre.

Fler kvinnor, mer pengar.

Man kan ju välja att se det på olika sätt.

Antingen finns det ingen större skillnad mellan kvinnor och män, annat än den fysiska, och då innebär det att när man av tradition väljer en övervägande majoritet män till företagsledningar så går man miste om hälften av utbudet att välja från, vilket naturligtvis måste innebära ett sämre resultat.

Om man å andra sidan tror att skillnaden mellan kvinnor och män är fundamental, så är det i lika hög grad korkat att utesluta kvinnorna från ledningen, eftersom det innebär att man får en sämre förmåga att nå ut till hela sin målgrupp.

Hur man än väljer att se på saken blir resultaten sämre. Något som nu alltså finns svart på vitt.

Trots det är fördelningen mellan kvinnor och män i företagsledningar långt ifrån jämn.

”Money talks” brukar det ju heta, men när nu pengarna verkligen tydligt har talat, vill de flesta ändå inte lyssna.

Traditioner tycks vara en starkare styrande kraft än kunskap.

Så med handen på hjärtat, finns det då egentligen några tyngre argument till varför man inte skulle ha kvotering i bolagsstyrelserna?

I alla fall under en tillräckligt lång period för att bryta den långvariga trend som bevisligen är dålig för företagen.

ARTIKELN HANDLAR OM