”Ingen slump att det är så få kvinnor med på listan”

Daniel Pernikliski om Foreign Policys lista över världens 100 främsta tänkare

RELATIONER
Daniel Pernikliski är Wendela-krönikör.

Tidskriften Foreign Policy har gjort en topplista över världens 100 främsta tänkare 2010.

Totalt, eftersom flera har delade platser, förekommer 120 namn och bland dessa finns endast 30 kvinnor.

Bland topp tio finns bara en enda kvinna (på tionde plats).

Att göra listor av det här slaget är kul för de som gör dem, därför att det är så subjektivt. Man väljer sina personliga favoriter och så får man till slut kompromissa med de andra som är med och gör listan.

Listan som Foreign Policy har gjort är naturligtvis inte ”sann” utan visar bara vilka människor dess medarbetare tycker tänker viktiga tankar.

Att på ett rättvist sätt rangordna helt skilda tankar och gärningar går inte.

Är en tanke i Amerika tillexempel per definition bättre än en i Iran, bara för att den i Amerika påverkar fler människor? Naturligtvis inte. Det är en fråga om makt och möjlighet att påverka snarare än om tankarnas respektive storhet.

När man söker efter kandidater till sin lista så handlar det också om var och hur man letar.

Det är alltid lättast att leta i sin omedelbara närhet, och det lär knappast vara en slump att en amerikansk tidskrift har så många amerikaner bland tio i topp.

Det lär heller knappast vara någon slump att det är så få kvinnor med på listan.

Jag är övertygad om att medarbetarna på Foreign Policy inte har letat lika aktivt efter kvinnliga kandidater till sin lista. Det fungerar ungefär som med idrott. Om ingen säger ”dam” framför ordet idrott så förutsätter de flesta att det handlar om män.

Hade listan hetat ”världens hundra mäktigaste personer” hade fördelningen varit lättare att förstå, eftersom majoriteten i världstoppen är män. Nu heter listan ”de 100 främsta tänkarna” och då får man allt leta djupare och bredare.

Om man nu envisas med att göra dessa hitte-på-listor, borde man också utforma riktlinjer för hur de ska göras.

För listorna blir varken särskilt trovärdiga eller särskilt roliga att läsa när det alltid är samma gamla amerikanska gubbstruttar i toppen.

ARTIKELN HANDLAR OM