Våld i hemmet – kallt uträknat

RELATIONER

Våld i parrelationer är inte slumpartat eller resultatet av plötslig impuls. Det påstår Eila Perkins, forskare vid universitetet i Haifa.

– Det handlar om personer som med kall matematik fortsätter så länge priset inte är för högt, säger hon.

Den våldsamma kan övertyga den slagne om att det var en överreaktion, men när man tittar på hur samma personer beter sig bland vänner, syns ett annat mönster.

– Då tappar de inte kontrollen, förvånande nog, säger Perkins.

Källa: Science Daily.