Jobbsamtal stressar kvinnor mer än män

RELATIONER

Kvinnor stressas mest av arbetet – på sin fritid.

Jobbrelaterade samtal och mejl påverkar däremot inte män lika mycket.

Det hävdar forskare i Kanada.

Foto: colourbox

Att ta med sig lite jobb hem är ett sätt för många att hinna med både yrkes- och familjelivet.

Men nu visar forskning att jobbrelaterade mejl eller telefonsamtal under fritiden ökar stressnivån – särskilt hos kvinnor.

Forskare vid universitetet i Toronto, Kanada, såg i en undersökning bland drygt 100 personer att de kvinnor som ofta kontaktades på sin fritid upplevde en större stress.

Oavsett familjesituation

Och detta oavsett deras ålder, civilstatus och om de hade barn eller ej.

Det skriver tidningen Du & Jobbet.

Männen som ingick i undersökningen blev oftare kontaktade av chefen eller kollegorna efter arbetstid – men blev inte lika stressade av det.

Enligt forskarna är anledningen att jobbkontakterna gav kvinnor skuldkänslor.

Wendela.se