De övergavs 1969 – nu letar de efter mamma i Sverige

Foto: SCANPIX
JUNI, 1969 Tvillingsystrarna Anne och Bente hittades i en korg utanför läkarmottagningen i Helsingör i Danmark. Flickorna visar sig vara för tidigt födda – men i övrigt friska.
RELATIONER

1969 övergavs de nyfödda tvillingsystrarna Anne och Bente Jakobsen vid en läkarmottagning i Helsingör.

Nu söker de sin biologiska mamma - och spåren leder mot Sverige.

– Korgen vi lämnades i såldes bara i några få exemplar i Danmark men flera tusen i Sverige, säger Anne Jakobsen.

Foto: SCANPIX
Korgen tvillingflickorna hittades i.

I dag är det nästan 42 år sedan de två nyfödda tvillingflickorna lämnades på trappan till läkarmottagningen. Läkaren hade gått hem för dagen och det var ren tur att de upptäcktes kort efteråt. De små bebisarna var för tidigt födda men i övrigt friska och efter en kort tid på sjukhus överfördes de till ett barnhem.

Visste inget om sin historia

Historien fick stora rubriker i danska medier men mammans identitet förblev ett mysterium.

Efter att ha adopterats fick flickorna namnen Anne och Bente Jakobsen och adoptivföräldrar höll deras historia hemlig för dem under hela deras uppväxt.

– Först när jag som 24-åring själv blev gravid och började fråga min adoptivmamma om hennes graviditet kom sanningen fram, säger Anne Jakobsen.

Hon förklarar att hon tänkt på sin biologiska mamma varje dag de senaste 18 åren. Att hon inte försökt hitta henne tidigare beror på att hennes syster länge inte hade samma längtan efter sina rötter och deras adoptivmor var också länge emot att de skulle söka upp sin biologiska mamma.

– Hon blev alltid ledsen när saken kom på tal. Hon fruktade att hon inte längre skulle vara vår mamma om vi hittade vår biologiska mor. Men kort före sin död 2006 ändrade hon ståndpunkt, berättar Anne Jakobsen.

En jättestory i Danmark

Sedan deras adoptivfar också avlidit har även tvillingsystern Bente ändrat sig och stödjer i dag Annes försök att återfinna deras biologiska mor. Och en rad indicier pekar på att hon kan vara från Sverige.

Bland annat låg läkarmottagningen där Anne och Bente hittades nära färjeterminalen i Helsingör med tät trafik till Sverige. Och korgen som de lämnades i hade bara sålts i tre exemplar i Helsingör men i flera tusen på andra sidan Öresund.

– Detta var en jättestory i Danmark som folk pratade om. Det vore konstigt om inget tips hade kommit fram om en gravid kvinna som plötsligt inte var gravid längre men heller inte hade något nyfött barn, säger Birger A. Andersen, journalist på tidningen B.T. som skrivit om tvillingarna Jakobsens historia.

Anne och Bente hoppas nu att deras mor ska höra av sig när deras historia återigen uppmärksammas.

Inte bitter på mamman

– Jag är på inget sätt arg eller bitter över det val hon gjorde. Hon måste ha haft en bra orsak till att lämna bort sina barn och hon valde också att ställa oss vid en läkarmottagning. Det måste betyda att hon ville oss väl och hade en önskan om att vi skulle få ett bättre liv än hon kunde ha gett oss och hon valde även att inte skilja oss åt, säger Anne.

Hur tänker du dig att det skulle vara om du fick träffa din mamma?

– Bara att se henne och sätta ett ansikte till mina tankar vore det största som skulle kunna ske i mitt liv. Att kunna se vem man liknar till sinne och utseende. Det är mycket frustrerande att inte veta något om sina biologiska rötter, säger Anne Jakobsen.