Mannens karriär styr familjens flytt

”En syn på mannens arbete som viktigare som lever kvar”

RELATIONER

Det är mannens karriär som styr familjens flytt.
Kvinnans chanser till avancemang eller högre lön gör dock inte ett par mer rörligt.
– Jag tror det är en syn på mannens arbete som viktigare som lever kvar, säger doktoranden Maria Brandén.

Foto: SU
Maria Brandén.

Svenska par med barn är generellt sett geografiskt orörliga.
Men när de väl flyttar verkar det vara för att gynna mannens karriär.
Det visar en studie gjord av Maria Brandén, doktorand i sociologisk demografi, och Sara Ström, forskare, vid Stockholms Universitet.
– Par är mer rörliga om mannen är i ett karriäryrke. Att kvinnan är det gör inte familjen mer benägen att flytta, säger Maria Brandén.

Jobb som kräver hög utbildning

Med karriäryrke menas ett yrke där skillnaden mellan lägsta och högsta lön är stor. Ofta handlar det om jobb som kräver en hög utbildning.
– Läkare och civilingenjörer är exempel på karriäryrken.
I tidigare forskning finns också tecken på att flyttlasset ofta går för att gynna mannen; det är hans lön som rakar i höjden på den nya adressen.
Är flyttmönstren en följd av att män har en bättre löneutveckling och oftare väljer höglöneyrken?
– Nej, det är det inte. För även om kvinnan jobbar i yrken med bra löneutveckling så gör det inte familjen mer flyttbenägen, säger Maria Brandén.
Vad beror det på?
– Jag tror det lever kvar någon sorts syn på mannens yrke som viktigare. Även om många par är jämställda i Sverige idag så finns det en del ojämställda mönster kvar. Och det finns andra tecken på att par blir mer traditionella när de får barn. Jag tror även det finns en koppling till att kvinnorna tar ut så stor del av föräldraledigheten, säger Maria Brandén.