”Satsa på tidig sexual- undervisning i skolan”

Daniel Pernikliski: ”Många ungdomar dör hellre än att prata med sina föräldrar”

RELATIONER
Daniel Pernikliski är Wendela-krönikör.

I mina tidiga tonår fanns det perioder då man i princip inte pratade om någonting annat än sex. Informationen hade man fått lite varstans ifrån – saker man hade snappat upp från tv, sexualundervisningen i skolan, upplysningar på omvägar från någon jämnårig som faktiskt hade haft sex. Man hade ett skapligt hum om tillvägagångssättet ganska tidigt, utan att ha snuddat vid ämnet i hemmet.

I skolorna då var det väldigt mycket snack om hiv och aids och vikten av att skydda sig. Och det delades ut kondomer till höger och vänster. Jag tror att de allra flesta killar hade minst en i sin ägo. Personligen såg jag inte på kondomen som ett skydd, utan som en försäkring på att om jag hade turen att hamna i en liggsituation så skulle jag vara garderad för om tjejen inte ville annars.

Visst verkade det läskigt med aids, men det var värt risken. Om fummel med kondomen på något vis äventyrade den sexuella debuten, så skulle valet att strunta i den vara så oerhört enkelt. Hellre dö i aids än dö oskuld.

Nu är könssjukdomarna gonorré och syfilis på frammarsch, bland annat därför att färre unga använder kondom. Jag tror inte att minskningen av användandet kan härledas till att man pratar mindre om sex i hemmen. Jag tror inte ens att det är särskilt viktigt att man, i tekniska ordalag, pratar om sex i hemmen. Däremot om rätten att säga nej och om att stå emot grupptryck och så vidare.

Den tekniska biten når fram bättre om den sköts från skolan. Många ungdomar dör hellre än att prata med sina föräldrar.

Jag hade gissat på att de omfattande kondomkampanjerna, när jag var tonåring, inte gav så mycket resultat.

Men det kanske de gjorde om användandet nu sjunker.

Då borde man satsa hårdare på tidig sexualundervisning i skolan, speciellt om åldern för den sexuella debuten sjunker.

Och samtidigt borde man vräka ut kondomer.

För även om sexdriften ofta är starkare än förnuftet, så minskar ju chansen att man använder kondom avsevärt om inte har någon.

ARTIKELN HANDLAR OM