”Vissa känner sig inte trygga på sjukhus”

RELATIONER

Fler kvinnor borde få föda hemma.

Och få bidrag för att göra det.

Det menar Ingela Wiklund, ordförande för Svenska Barnmorskeförbundet.

– Födande kvinnor har rätt att känna sig trygga, inte bara på ett medicinskt utan också på ett mentalt plan, säger hon.

Ingela.

I Stockholms län kan omföderskor med problemfria graviditeter få bidrag från landstinget för att föda hemma.

I en artikel på DN Debatt föreslog Ingela Wiklund, doktor i medicinsk vetenskap och ordförande för Svenska Barnmorskeförbundet, och två andra artikelförfattare att möjligheten ska finnas i hela landet.

– Det är orättvist att de som vill föda hemma ska betala ur egen ficka. Det kan leda till att en del föder utan assistans av utbildad personal, säger Ingela Wiklund till Aftonbladet.

Mödra- och spädbarnsdödligheten i Sverige är bland de lägsta i världen. Men Ingela Wiklund menar att det framför allt beror på vården av för tidigt födda – och kvinnors allt bättre hälsa.

– Vissa situationer är svårare att hantera hemma. Men om det händer en gång på miljonen, ska då ingen få föda hemma? säger Ingela Wiklund.

En nackdel är att en barnmorska inte kan hantera två hemförlossningar samtidigt.

– Ingen jättestor grupp kommer välja det här. Men det är ändå viktigt att det finns fler alternativ, säger Ingela Wiklund.

ARTIKELN HANDLAR OM