”Vi vill låta bilderna tala”

Anti-abortorganisation driver ny kampanj mot abort

RELATIONER

Ett dött foster i jätteformat.
Många har reagerat på anti-abort-bilen som rullat i Stockholm under veckan.
– Alla som är för abort måste handskas med den här sanningen, säger Mats Selander, ordförande för antiabort-organisationen MRO.

Ifjol väckte bilen med bilderna på aborterade foster starka reaktioner.
Under förra veckan rullade kampanjen åter på Stockholms gator.
– Från och med nu kommer vi köra lite mer oregelbundet, kanske varannan vecka. Vi är egentligen en ganska liten förening, så vi kör på lite olika ställen beroende på om vi har lokala aktivister som vill göra något, säger Mats Selander, ordförande för MRO, Människorätt för ofödda.
Vad är tanken med bilen?
– Syftet är att kommunicera att abort dödar en liten människa. Och det är inte framför allt att vi har den åsikten – utan att kommunicera bildbeviset så att var och en kan se själv. Bilderna är autentiska. Och, ja, de är väldigt otäcka, men alla som är för abort måste kunna handskas med sanningen, annars gör man sig skyldig till hyckleri, säger Mats Selander.
Men är det inte risk att folk bara blir upprörda över bilderna?
– Jo. Men det är inte äckelfaktorn som upprör mest, utan det handlar om en moralisk nivå.

”Lagstiftningen sätter en norm”

Enligt WHO dör omkring 70 000 kvinnor varje år på grund av illegala, osäkra aborter. Vad tänker ni om det?
– Det är förstås väldigt tragiskt. Men det görs ju 20 miljoner illegala aborter och då är det trots allt bara i tre promille av fallen som kvinnan dör. Vi är naturligtvis inte för illegala aborter heller och om lagen är uddlös, som i många länder i Sydamerika, så kanske man ska fundera på om man inte ska legalisera abort där. Men lagstiftningen sätter trots allt en norm. Och då får man diskutera hur många aborter man skulle få om man legaliserade det, säger Mats Selander.
Var har ni fått bilderna ifrån som ni använder i er kampanj?
– Från vår amerikanska moderorganisation, CBR. Jag vet att de är lagligt tagna i de länder där de är tagna.
Med godkännande från kvinnan ifråga?
– För mitt vidkommande är inte det superviktigt. Den kvinnan som tagit beslutet att göra abort har ingen vetorätt när det gäller bilderna på barnet.
På er hemsida finns en film där vi visar hur en abort går till. Och där ser man en kvinnas underliv.
– Jag vet inte detaljerna, jag vet bara att de är lagligt tagna. Och hon går inte att identifiera.

”Vi skiter i vad folk tycker om oss”

Förra året råkade ni ut för skadegörelser. Hur har bilen bemötts ute på gator och torg?
– Förvånansvärt positivt. Det är något finger som kommer upp då och då. Men vi vet ju att folk blir arga. Vi som är abortmotståndare har ett starkt kulturellt tryck emot oss, vi blir nästan demoniserade.
Bidrar ni inte till demoniseringen genom den här kampanjen?
– Egentligen skiter vi i vad folk tycker om oss. Vi vill låta bevismaterialet tala. Om vår position växer sig starkare kommer det trigga abortliberalerna – och det är bra för själva abortfrågan. Den överväldigande attityden i samhället idag är ju att man trivialiserar abort.

70 000 kvinnor dör varje år efter illegala aborter

Cirka 70 000 kvinnor i världen dör varje år till följd av osäkra, illegala aborter.

15 000 kvinnor drabbas av handikapp eller infertilitet till följd av osäkra aborter varje år.

Nästan 20 miljoner osäkra aborter görs, enligt WHO:s beräkningar varje år. De allra flesta av dem i utvecklingsländer.

De flesta europeiska länderna har fri abort. I Sverige innebär det att kvinnan själv får avgöra fram till vecka 18. Därefter krävs särskilda skäl och tillstånd från Socialstyrelsen.

De länder i Europa som har hårdast abortlagstiftning är:

Malta. Förbjudet.

Irland. Tillåtet endast vid fara för kvinnans liv.

Polen. Tillåtet endast vid risk för kvinnans liv och hälsa, vid våldtäkt eller incest och vissa fosterskador.

Cypern. Tillåtet endast vid risk för kvinnans liv och hälsa, vid våldtäkt eller incest och vissa fosterskador .

Spanien. Tillåtet endast vid risk för kvinnans liv och hälsa, vid våldtäkt och vissa fosterskador.

Medicinsk abort kan göras fram till vecka 9. Då framkallas ett missfall genom hormontabletter.

Kirurgisk abort eller s k skrapning görs tom vecka 12 och kräver narkos eller lokalbedövning.

Sen abort, efter vecka 12, görs med en två stegs-metod som är en kombination mellan medicinsk och kirurgisk abort.

I Sverige har de legala aborterna ända sedan 1975 legat på mellan 30 000 och 38 000 per år.

Källa: RFSU, Women On Waves, Vårdguiden.