”Jag får inte följa med till vår sommarstuga”

Eva Rusz och läsarna ger råd i veckans relationsakut

1 av 3
RELATIONER

– Nej, hon ska absolut inte finna sig i hans egoistiska beteende, säger Aftonbladets relationsexpert Eva Rusz.

Hon tycker att mannen visar upp narcissistiska personlighetsdrag. 

Även om jämlikhet inte behöver handla om att dela allting 50/50, kan Eva Rusz förstå att Caroline känner sig orättvist behandlad.

– Fritidshusköpet hade aldrig blivit av utan hennes ekonomiska bidrag. Det är ett utnyttjande från hans sida, säger hon.

Kommer hans själviska beteende plötsligt? Eller har det accellererat? Har han visat andra sidor efter att de gifte sig? 

Eva Rusz ger Caroline rådet att fundera över frågor som dessa. Hennes intryck av mannen är att han uppför sig väldigt egoistiskt. 

– Han har inget vi-perspektiv. Det låter som att han lever ut sin personliga dröm om vad han vill använda deras gemensamma fritidshus till, säger hon.

Om Caroline fortsätter att anpassa sig till hans beteende finns risken att situationen blir än mer problematiskt i framtiden, varnar hon. Inte minst om de bildar familj och han visar sig vara en narcissist.

Det dominerande draget hos en narcissist är en uppblåst självbild. Men man är också mycket känslig för kritik. Kritikkänsligheten kan ställa till stora bekymmer i vardagssituationer, då man i alla lägen styrs av strävan efter makt, status och berömmelse. Det behöver inte nödvändigtvis vara materiella framgångar, utan den personliga makten är viktigast, enligt Psykologiguiden.se.

Eva Rusz tycker att Caroline behöver bli bättre på att ta plats och sluta anpassa sig.

– Hon ser sig själv som maktlös och hjälplös. Hon ska åka till stugan och ta ut sin rätt även när grabbarna är där, säger hon.

Dessutom bör Caroline fundera över om hon själv har förändrats mycket sedan hon blev ihop med mannen. 

– Man kan förvandlas stegvis i en relation där partnern är mycket dominant, utan att själv märka det. Successivt utplånar man sig, säger Eva Rusz och tillägger:

– Sådana tendenser i sin egen personlighet måste hon vara mycket vaksam för.

Ulrika Lidbo