EU röstade nej till förslag om porrförbud

RELATIONER

I dag röstades det omdebatterade EU-förslaget om porrförbud ner. Förslaget var en del i en stor rapport om könsstereotyper i EU.

Rapporten i stort röstades igenom, men ett par paragrafer ströks – och förslaget om förbud mot porr.

Rapporten består av 69 förslag som syftar till att minska negativa könsstereotyper inom unionen. En paragraf i rapporten har väckt stor uppmärksamhet: förslaget om förbud mot porr.

Förslaget har redan gått igenom Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Kritiken från medborgarna var massiv – men nu har förslaget alltså röstats ner av Europaparlamentet.

Nöjd med resultatet

Svenske Mikael Gustafsson (V) röstade ja till rapporten i sin helhet, men nej till de förslag som handlade om förbud. Rapporten är en så kallad initiativrapport, vilket innebär att förslagen inte är lagstiftande. Istället är syftet främst att sätta frågor på agendan.

Majoriteten av parlamentet gick på samma linje som Gustafsson. Enligt hans presskontakt Amanda Åhall är de nöjda med resultatet och tycker att det är bra att frågorna diskuteras.

– Dessa åsiktsrapporter leder ju inte till lagstiftning, men de är bra att hänvisa till längre fram, säger hon.

Även ett par andra paragrafer ströks helt. En som berörde övervakning på internet och en som handlade om att inrätta ett regleringsorgan som skulle kunna straffa företag inom media och reklam som främjar sexualisering av flickor.