Maria Arnholm: Jag tycker hen är praktiskt

RELATIONER
Foto: Ulf Höjer
Maria Arnholm

I nio av våra tio största yrkesgrupper har män högre lön än kvinnor. Hur arbetar du för att få upp kvinnors löner?

– Ett konkret exempel är att vi avsatt 880 miljoner kronor per år till karriärlön för lärare, som ju är ett typiskt kvinnoyrke. Mina partikamrater runt om i landet lägger nu förslag om att införa detta även för andra yrkeskategorier, där majoriteten är kvinnor. Vi måste även få ett mer jämställt föräldraskap och se till att alla som vill kan jobba heltid. På så vis får vi upp lönerna.

En tredjedel av alla kvinnor men bara var tionde man arbetar deltid. Är det ett problem?

 – Ja, normen måste vara att alla som vill ska kunna jobba heltid. Arbetsgivare inom den offentliga sektorn måste gå före genom att erbjuda heltidstjänster. Men jag tror inte på lagstiftning.

Hur arbetar du för att motarbeta nätmobbningen av kvinnor?

– Kvinnohat har funnits i alla tider. Genom nätet har man fått ännu en kanal för det - och det är allvarligt!  Justitiedepartementet tittar på den här frågan och jag skulle tro att det kommer flera åtgärder.

Kvinnor tar fortfarande ut den största delen av föräldrapenningdagarna. (Under 2012 tog kvinnor ut 76 procent av dagarna och männen 24 procent). Hur ser du på det?

– Vi har infört ett bonussystem som ger 13500 kronor till par som delar lika på föräldraledigheten. Från Folkpartiets sida tittar vi på om vi skulle kunna höja jämställdhetsbonusen – och om inte det fungerar - införa en tredje pappamånad.

Använder du ordet hen?

– Ja, hen är ett praktiskt ord, jag använde det i riksdagen för någon månad sedan, och det gav lite eko i media.

29 procent av kvinnor i åldern 16-24 år och 22 procent i åldern 25-44 år väljer en annan väg hem därför att de är oroliga för att utsättas för våld. Motsvarande andel för män är 5 procent. Hur arbetar du för att kvinnor ska känna sig tryggare?

– Långsiktigt behöver vi jobba med mansrollen. Kortsiktigt behövs till exempel åtgärder som upplysta vägar, bussar som stannar på fler och andra platser när det är mörkt.

Tror du att jämställdheten blir en valfråga?

– Ja, det är jag övertygad om. Det finns uppenbara orättvisor i vårt samhälle; Ojämlika löner, våld mot kvinnor och pojkars läsning är viktiga områden att arbeta med. Folk vill inte ha det så här längre, det är jag övertygad om.

Tolv procent av alla styrelseordförandena i Svenska aktiebolag är kvinnor och 88 procent är män - på vilket sätt bidrar du till att minska skillnaderna?

– Jag är emot lagstiftad kvotering. I de statliga bolagen har vi gått från en andel kvinnliga styrelseledamöter på 25 procent till närmre 50 procent. Det är möjligt bara man bestämmer sig för det.

Vilken är den viktigaste jämställdhetsfrågan just nu?

– Lönerna. I dag skiljer det igenomsnitt 3,6 miljoner mellan män och kvinnors lön under en livstid. En kvinna ska kunna försörja sig själv, så att hon kan lämna en dålig relation, om hon vill, hon ska också kunna leva på sin pension.

FAKTA

Maria Arnholm

Ålder: 55

Partitillhörighet: Folkpartiet Liberalerna

Politiskt uppdrag: Jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister