Var femte kvinna har tvingats till sex

RELATIONER

Var femte vuxen kvinna i Sverige och var tjugonde man har usatts för allvarligt sexuellt våld någon gång i livet.

Och 13 procent av alla kvinnor har tvingats till samlag eller försök till detta som barn, det visar en ny rapport.

– Vi är tagna av resultaten, säger Gun Heimer, chef för Nationellt centrum för kvinnofrid. 

Foto: Colourbox

Var femte vuxen kvinna i Sverige och var tjugonde man har usatts för allvarligt sexuellt våld någon gång i livet. Och de som drabbats i barndomen löper en flera gånger större risk att åter drabbas i vuxenlivet, i förhållande till de som inte utsatts som barn. Det visar en ny rapport, "Våld och hälsa", genomförd av Nationellt centrum för kvinnofrid och forskare vid Umeå universitet.

Sexuellt våld drabbar kvinnor

I undersökningen har 10 000 kvinnor och 10 000 män mellan 18-74 år deltagit.

Av dem svarar 13 procent av kvinnorna och fyra procent av männen att de tvingats till samlag eller försök till detta före 18 års ålder. 17 procent av männen och 14 procent av kvinnorna har utsatts för upprepat fysiskt våld i sin barndom.

– Vad vi kan se är att det sexuella våldet drabbar kvinnorna medan det fysiska våldet drabbar lika mellan könen, säger Tommy Andersson, docent och forskningsledare vid Umeå universitet.

Ger ohälsa som vuxen

Och barn som utsätts för våld eller sexuella övergrepp löper stor risk att drabbas av psykiskt och fysisk ohälsa som vuxen. Symptom på depression, posttraumatisk stressundrom, riskbruk av alkohol, självskadebeteende och värk i huvud, axlar eller nacke, yrsel och tarmbesvär är vanligare bland de som utsatts för sexuella övergrepp.

– En fjärdedel av de som utsatts för allvarligt sexuellt våld före 18 års ålder uppger att de drabbas av posttraumatisk stress. Bland de som inte drabbats av sexuellt våld är det bara åtta procent, säger Steven Lucas vid Uppsala universitet.

Av kvinnorna som utsatts för sexuellt våld drabbas dubbelt så många av hjärtinfarkt i förhållande till de som inte varit utsatta.

"Tagna av resultaten"

Studien visar även att kvinnornas förövare ofta är en partner medan männen drabbas av personer som är okända för dem.

– Diskussionen kring våld hamnar ofta i känslor, därför är kunskap och utbildning viktigt, säger Gun Heimer, överläkare och chef för NCK. 

Hon understryker att studien inte bidrar till en total sanning med att den är en viktig pusselbit.

– Vi är tagna av resultaten. Det är lätt att glömma bort människorna bakom siffrorna. Våldet pågår hela tiden och det är dags att nå ut till brottsoffren nu, säger hon. 

FAKTA

Var femte vuxen kvinna och var tjugonde man har utsatts för allvarligt sexuellt våld.

13 procent av kvinnorna och 4 procent av männen har tvingats till samlag eller försök till samlag före 18 års ålder.

17 procent av männen och 14 procent av kvinnorna har utsatts för upprepat fysiskt våld i barndomen.

En dryg fjärdedel av båda könen har utsatts för upprepat psykiskt våld som barn.

15 procent av männen och 10 procent av kvinnorna har som vuxna någon gång blivit utsatta för grövre fysiskt våld.

20 procent av kvinnorna och 8 procent av männen har som vuxna utsatts för upprepat och systematiskt psykiskt våld av en nuvarande eller tidigare partner.

Drygt 1 av 10 kvinnor och 1 av 100 män har efter sin 18-årsdag utsatts för allvarligt sexuellt våld däribland övergrepp där den utsatte inte kunnat försvara sig.

Källa: NCK

ARTIKELN HANDLAR OM