Det är alldeles för många barn i gruppen

RELATIONER

Andrea Walter, 32. Mamma till Tindra, 8 månader, och Samuel, 2 år.

Kommunalt dagis. 17 barn i gruppen. Personal: 2–3.

Hur är situationen på ert dagis?

Foto: HANNA TELEMAN

– Det är alldeles för många barn i gruppen. Ofta bara två vuxna på 17 barn. Till hösten kommer sju nya ettåringar. Han kan komma med sår i pannan och ingen vet varför. Det är obehagligt. Fröknarna är gulliga, men förra terminen blev två på hans avdelning utbrända. Jag är orolig att han inte har några vuxna att prata med, han kommer inte få något bra språk.

Hur stora barngrupper tycker du är rimligt?

– 10 barn i en grupp på tre heltider.

Vad tycker du om politikernas utspel om att begränsa barngrupperna?

– De bara skyller på varandra. De gör ingenting.