Stress ökar bland barn och elever

Personalen har mindre tid för barnen

RELATIONER

Förskolebarnen blir alltmer stressade och nu slår TCO och Lärarförbundet larm om situationen i förskolor och grundskolan.

Foto: Björn Elgstrand
äntligen lugn och ro Linus Jonsson, 11, och kompisen Oscar Carlstedt, 11, går på fotbollsträning varje vecka men det känns mest kul och inte så stressigt. Att komma för sent eller försova sig däremot gör dem oroliga och stressade.

Det är slut på sommarlovet, idag slår många skolor åter upp portarna för nya och gamla elever. Men det är svårt att få resurserna att gå ihop och det går ut över barnen.

Barn på förskolor och grundskolebarn är mer stressade nu än för ett par år sedan och personalen har allt mindre tid för barnen. Det framgår av en ny Temo-undersökning som presenteras av Lärarförbundet och TCO idag.

Mindre tid för per elev

66 procent av lärarna uppger att de har mindre eller mycket mindre tid för varje barn eller varje elev i dag än tidigare. Det i sin tur leder till att alla barn inte får det stöd de behöver. Det råder helt enkelt resursbrist.

Två av tre menar att de kan märka att även föräldrarna som hämtar och lämnar barnen är mer stressade. De har mindre tid att prata med personalen och kan också verka vara irriterade.

Högre ljudnivå bland stressade barn

Hur stressen tar sig uttryck, beror på barnens ålder. Förskollärarna hävdar att barnen blir stökigare och mer högljudda. Lärarna för eleverna i årskurs 1-7 märker av stressrelaterade besvär hos barnen.

Vill öka resurserna till skolan

Enligt TCO och Lärarförbundet kan flera åtgärder förbättra barnens, föräldrarnas och lärarnas situationen. Bland annt föreslår man ökade resurser till skolan och en omfördelning av föräldraledigheten.

På så vis skulle man kunna skapa mindre barngrupper och möjliggöra för både män och kvinnor att vara föräldrar och yrkesverksamma, skriver TCO i ett pressmeddelande.

Test: Hur stressad är du?

9 sätt att hjälpa ditt barn

Så drabbas flickor

Så drabbas pojkar

Det här blir barn stressade av…

…men så här tror föräldrarna

Källa: Kids stress

Om undersökningen:

Temo intervjuade ca 1 000 lärare i årskurserna 1-7, förskollärare och fritidspedagoger om läget i förskolan och skolan. Undersökningen gjordes i juni 2002.

Läs mer:

Susanna Vidlund, Annika Sohlander