350 barn om året dör före födseln

RELATIONER

Varje år dör cirka 350 barn innan de föds.

Många av föräldrarna får inte någon förklaring till varför.

Något som kan undvikas om barnet obduceras efter födseln, visar ny svensk doktorsavhandling.

Under två år har Karin Petersson, överläkare på kvinnokliniken vid Huddinge sjukhus, följt alla dödfödda barn i Stockholm. Barnens mamma och moderkakan har undersökts och barnen har obducerats.

Resultatet är att 80-90 procent av alla dödsfall kunde ges en trolig förklaring.

- Det visar att om man gör en noggrann utredning av mamman och fostret kan de flesta få en förklaring till varför deras barn dött.

Orsaken till att en ordentlig undersökning sällan görs tror hon är att läkarna inte vill ge de redan hårt drabbade föräldrarna ytterligare en sak att ta ställning till.

- Men det gör det lättare för föräldrar att sörja sitt barn.

”Samma vård till alla”

Trots ultraljud och bättre rutiner dör lika många barn i mammas mage som på 70-talet, medan antalet som dör veckan efter födseln stadigt går ner.

I Sverige dör 3,5 barn per tusen födda. Gränsen för fosterdöd går vid 28 veckor.

Läkaren Olof Stephansson har doktorerat på riskfaktorerna hos mammor vars barn dör. Ett av de mer uppseendeväckande resultaten är arbetarmammor löper dubbelt så stor risk att drabbas som högre tjänstemän. Varför vet han inte.

- Alla har tillgång till fri vård i Sverige och alla ska få samma vård. Ändå ser det ut så här och det är märkligt, säger Olof Stephansson.

Christina Larsson

ARTIKELN HANDLAR OM