Västerås - snålar mest på förskolor

"Låter som katastrof"

RELATIONER

Grattis du som bor i Täby eller Bjurholm. Här finns det mest personal på dagis.

Skolverket och SCB:s kartläggning visar på stora skillnader mellan landets kommuner.

I botten ligger Västerås med 9,4 barn per vuxen i förskolan.

Foto: PETER ARWIDI
trångt om saligheten Barn och föräldrar på Blåsbo förskola (uppifrån från vänster): Kirsi Pärssinen, Elin Lännquist, Martina Sekkenes, Joe Dunne, Alva Dunne, Emma Sekkenes, Magdalena Sekkenes, Mika Pärssinen, Oliver Dunne och Kjersti Olsen.

Kommunerna har sparat de senaste tio åren och det har märkts på dagis. 1990 gick det i genomsnitt 4,4 barn per vuxen i förskolan. Ifjol var det 5,3 barn per vuxen.

I Västerås är det mest glest mellan personalen. I snitt går det 9,4 barn på varje vuxen.

"Annat kan spela in"

- Det finns visserligen annat än personaltätheten som kan spela in men det är långt ifrån önskvärt med så många barn. Det låter som katastrof, säger Birgitta Lidholt, undervisningsråd på Skolverket.

Per-Anders Rydelius, professor i barnpsykiatri, tycker att det absolut borde finnas regler för hur många barn det ska finnas per vuxen.

Måste pysslas om

- Det är mycket enkelt. Små barn måste pysslas om. De ska matas, man måste byta på dem och då klarar man inte mer än tre, fyra barn. När det gäller lite större dagisbarn kan varje vuxen högst ta hand om fyra, fem barn om det ska bli någon kvalitet, om barnen ska få social träning och intellektuell stimulans, säger han.

Hur når man dit?

- Det finns bra riktlinjer från 70-talet. Vi borde återgå till dem. Kommunerna får finna sig i det. Dagis och skola är barnens arbetsmiljö men de kan inte sluta som vi vuxna om miljön är för dålig, säger han.

Bästa och sämsta kommunerna

Jon Hansson