"Politikerna skiter i våra barn"

RELATIONER

På gränsen men ändå flytande.

Så kan verksamheten beskrivas på Blåsbo förskola i Västerås.

Men blir någon av personalen sjuk ställs allting på sin spets.

Västerås har minst antal anställda per förskolebarn i hela landet.

På Blåsbo förskola strax utanför stadens centrum finns fyra barngrupper. De två småbarnsgrupperna (1-3 år) har 12 barn vardera med 2,5 respektive 2,75 anställda.

De äldre barnen (3-5 år) är 40 till antalet och indelade i två grupper. Varje grupp har 2, 75 anställda.

- Personalen är bra men de hinner inte med allting. I morse var en av dem sjuk och det fanns bara en barnskötare på plats när jag kom hit med mitt barn.

Fick en chock

- Hon var ensam tvungen att sköta frukost och inskolning samt ta hand om oss två. Så ska det inte vara, säger Kirsi Pärssinen, mamma till sonen Mika två och ett halvt år.

Norska barnskötaren Kjersti Olsen säger att hon fick en chock när hon flyttade till Sverige.

På förskolan där hon arbetade i hemlandet var det alltid tre personal i grupper om max nio barn.

- Så borde det vara här också. Det kan bli så himla stressigt vid måltider, tvättning och vila, säger hon.

Karin Rocksén är rektor för Blåsbo förskola och skola. Hon säger att hon har en fungerande verksamhet.

"Det finns problem"

- Överlag fungerar det som det ska. Men jag måste ju hålla min budget och man kan inte komma ifrån att det finns problem - det gör det i alla verksamheter. Om någon i personalen är sjuk tar jag alltid in en vikarie. Men ibland kan det ta lite tid att få hit dem, säger Rocksén.

Kirsi Pärssinen är långt ifrån nöjd.

- Politikerna skiter i våra barns välbefinnande. Det kommer att slå tillbaka mot samhället när de blir vuxna.

Nneka Amu

ARTIKELN HANDLAR OM