Läkare vill göra 70-åringar gravida

RELATIONER

Khaled Zeitoun, läkaren som gjorde det möjligt för 58-åriga Turid Horgen att bli mamma, tänker inte säga nej om en 70-åring vill bli gravid.

– Om kvinnan är lika frisk och har lika god hälsa som Turid tror jag inte att jag kommer att neka. Åldern i sig är ingen begränsning, säger Zeitoun till norska tidningen VG.

Den norska mirakelmamman Turid Horgen som 58 år gammal födde en välskapt pojke i juni i år. Det var doktor Zeitoun på Columbia University i New York som hjälpte den norska kvinnan att bli gravid genom äggdonation. Ägget blev befruktat av Turids make Crispin.

Expertgruppen oenig

– Vi hade stora diskussioner inom expertgruppen innan vi kom fram till ett enhetligt "Ja". Någon tyckte att det var fel att låta en så gammal kvinna bli gravid. Någon annan menade att det var galenskap. Men jag har hela tiden kämpat för Turid, säger Zeitoun.

VG träffade läkaren i Harlem på måndagen där han arbetar på Harlem Hospital Center vid sidan av det prestigefyllda jobbet på Columbia University .

– Det är helhetstillståndet som är det viktigaste när vi säger ja eller nej. Fruktar vi att kvinnan kommer att bli sjuk under havandeskapet säger vi nej. Turid fick genomgå omfattande undersökningar innan vi kände oss helt säkra. Det är möjligt att vi nekar en 20-åring om hälsan inte är god nog, säger Zeitoun.

– Så det finns inga gränser för när en kvinna inte längre bör bli mamma?

– I utgångsläget nej, hälsan är avgörande. Men jag måste understryka att jag inte är den som önskar en sådan utveckling. Ju yngre, desto bättre. Vi tycker att det går en gräns vid 55 år och att allt annat tillhör undantag. En 70-åring har sällan den hälsa som krävs för att få ta del av fertilitetsprogrammet.

Familjebanden viktiga

Men barnet då? En 50-60-årig kvinna som blir mamma kommer att vara 70 när barnet går ut skolan. Är inte det ett problem?

– Idag tar miljoner far- och morföräldrar hand om sina barnbarn. Om vi tycker att de är kvalificerade nog, borde inte en mamma i samma ålder också vara det? I de här fallen lägger vi stor vikt på att familjebanden är starka. Skulle en förälder dö ska det finnas någon annan som kan ta hand om barnet.

Lotta Zachrisson